Ain Valdmann

 

 

 

 

Sünniaeg ja koht:

11. veebruaril 1950.a Rakveres

 

 

Perekonnaseis:

abielus, peres kasvab 3 last

 

 

Haridus:

 

1968 Rakvere I Keskkool
1968 - 1974 Tallinna Tehnikaülikool masinaehitustööstuse insener-ökonomist viie ja poole aastase õppekavaga
 2008  Ph.D.(Ehitus- ja keskkonnatehnika)
 

 

Täiendusharidus:

 

1996 Arvutikursus. EUROTEC
1997 Probleemi püstitamine ja süsteemne lahendamine. Ratsionaalne töökorraldus. AS PRO Konsultatsioonid 
1997 Juhtimiskoolitus. Dartfordi Linnavalitsus ja Greenwichi Ülikooli majanduskateeder
1998 Töökaitsekursused.  AS TIGRIS
1998 Euroopa Liidu kontaktisikute koolitusprogramm. ESKO koolitus
1999 Kohalik omavalitsus ja Euroopa Liit. Eesti Eurokonsultatsioonid
1999 - 2000 TUKEVA 9 (9 osaline programm). Helsingi linna koolitus- ja arenduskeskus
02.02.2001   Arvuti põhikursus. 20 t, BCS Tallinna Arvutikool
26.-27.04.2001   Mõjuv esinemine.  Invicta
24.-25.05.2001   Läbirääkimis- ja mõjutamisoskused.  Invicta
27.-28.09.2001   Strateegia koostamine ja elluviimine. Amix Consulting
19.ja 26.10.2001   Töökeskkonna muudatustega kohanemine. Meeskonnatöö.  Psühholoog mag M. Torokoff
13.-14.03.2002 Talveteede kongress 2002 Helsingis
22.03.2002 Riiklik arengukava ja omavalitsuste ning nende liitude roll selles.  Eesti Avaliku Halduse Instituut
14.05.2002 Ametniku tööstressi ohjamine.  16 t,  AS PE Konsult
24.05.2002 Juhtide arendusprogramm. OÜ Inscape Koolitus 
05.12.2002 Juhi isiksus ja juhtimise psühholoogilised põhimõtted. Addenda OÜ
31.03.-02.04.2003 Eurorahastamise koolitus
28.03.2003 Arvutikoolitus MS Outlook 2000.  BCS Koolitus
03.-04.2003 FIDIC seminar
04.04.2003 Eesti Kommunaalmajanduse ühingu eriseminar "Linnapuu"
21.-26.05.2003 Kiievi VII rahvusvaheline teaduslik-praktiline konverents "Loomingulisus päästab maailma"
30.09.2003 III Teehoiu ja kommunaalmajanduse rahvusvaheline teabepäev
10.-13.02.2004 Talveteede kongress Vaasas
11.-12.03.2004 Juhtimiskoolitus ametiasutuste juhtidele, I osa. OÜ Unity Eesti
23.-24.04.2004 Juhtimiskoolitus ametiasutuste juhtidele, II osa. OÜ Unity Eesti
10.-11.06.2004 Vantaa Kommunaaltehnika Päevad
21.10.2004 Kuidas parandada töökorraldust. Meistrite Tee MTÜ
27.10.2004 Töö- ja koostöökultuur koolis. Tartu Ülikool
19.11.2004 Muutuste juhtimine. Meistrite Tee MTÜ
25.11.2004 Meeskonnatöö lepingupartneritega. Kommunaalamet
03.-04.02.2005 Juhtimiskoolitus ametiasutuste juhtidele, III osa. Meistrite Tee MTÜ
14.04.2005 Eesmärgipärase juhtimise, strateegilise planeerimise ja linna eelarve omavaheline seos. Urmas Hallika, Ahti Kallaste, Tallinna Linnakantselei
28.-29.04.2005 Juhtimiskoolitus ametiasutuste juhtidele, IV osa. Meistrite tee MTÜ
25.-28.05.2005 Lahti Kommunaaltehnika Päevad
08.06.2005 Linnavalgustuse moodulite rakendamine. LUCI Association
08.11.2005 Mida peab teadma juht riigihangete korraldamisest. Addenda
30.11.2005 Eesti liitumine Euroopa ühisrahaga. Eesti Pank
2.-3.02.2006 Juhtimiskoolitus ametiasutuste juhtidele, V osa. Meistrite tee MTÜ
5.05.2006 Siseauditi baasteadmised. KPMG Baltics AS
08.-10.06.2006 Vaasa Kommunaaltehnika Päevad 2006
7.-29.09.2006 Juhi roll Tallinna Linnavalitsuse finantsjuhtimises. Sander Karu
19.-20.10.2006 Tallinna kriisireguleerimismeeskonna koolitus. Tallinna Kiirabi Koolituskeskus
2.-3.11.2006 Töö tõhustamine. Unity Eesti OÜ
8.-9.11.2006 Projektijuhtimine. Helvetia Balti Partnerite OÜ
24.11.2006 Tööstressi ohjamine. PE Konsult AS
3.01.2007 Kriisipsühholoogia alused. Tallinna Kiirabi Koolituskeskus
15.-16.02.2007 Juht ja kommunikatsioon. Härmo Saarm
2.03.2007  Uus riigihangete seadus. Ranahdusministeerium, Riigihangete Amet
4.-7.04.2007  Linnavalgustuse alane konverents. LUCI Association, Pariis 
17.-18.04.2007  Kriisireguleerimine - koostöö tsiviil- ja militaarinstitutsioonide vahel.  
17.-18.05.2007  Rasked kõnelused. Q-Klubi MTÜ 
23.-25.05.2007 Soome Kommunaalmajanduse Päevad 2007
5.-9.09.2007 Linn mikroskoobi all. LUCI Association, Moskva 
14.-15.09.2007  Tallinna lahe äärsete liivarandade kaitsmisest. Tallinna Kommunaalamet 
27.-28.09.2007  Suuline esinemine: suhtlus, kultuur, tehnika. Einar Kraut - Eesti Raadio 
22.01.2008  Väärtuspõhine juhtimine - organisatsiooni imago, imagoloogilised vahendid ja nende kasutamine. Linnar Priimägi
15.02.2008  Vaimselt ja füsiliselt tasakaalukas juht. Jüri Ennet 
11.-14.03.2008 Töökohtumised Moskva Kommunaalametis, Elamumajandus- ja Heakorraametis ning Moskva Edelaringkonna Prefektuuris
24.-25.04.2008 Meeskond - meeskonnaks kasvamine praktikas. Koolituspartner OÜ
06.05.2008 Korruptsiooniteemaline koolitus (EU Twinning projekti raames), Põhja Politseiprefektuur
09.05.2008  SAP süsteem - ülevaade selle toimimisest ja ostumooduli funktsionaalsusest, Tallinna Linnakantselei
29.-30.05.2008 Tallinna kriisireguleerimismeeskonna õppepäevad
15.-17.06.2008  Euroopa veemajanduse kongress 2008 Prahas
23.-24.09.2008  Helsinki-Tallinn Euregio VI foorum "Kaksikregioon - kujutelm või reaalsus?" 
25.-26.09.2008  Ametiasutuste juhtide ja linnakantselei direktorite koolitus 
7.-8.10.2008 Arengukavad ja püsivad partnerlussuhted. Eesti Kommunaalmajanduse MTÜ
16.-17.10.2008 Riskide hindamine Kommunaalametis. Tallinna Kommunaalamet
18.11.2008 Asfaldipäev - paneeldiskussioonid aktuaalsetel teemadel. Eesti Asfaldiliit
20.-21.11.2008 Covenant of Mayors - how to finance it. Helsingi Linnavalitsus
22.11.2008 Kantselei infopäev. Tallinna Kommunaalamet
25.02.2009 Kaevetööde korraldamine ja teostamine. Eesti Kommunaalmajanduse Ühing MTÜ
7.04.2009 Jäätmed ja raha - kui palju maksab jäätmehooldus. Eesti Kommunaalmajanduse Ühing MTÜ
29.04.2009 Sotsiaalselt vastutustundlik kõrghaljastuse kujundamine. Eesti Kommunaalmajanduse Ühing MTÜ
29.04.2009 Majandusteemaline seminar juhtidele. Lektorid Olli Lahtinen ja Rivo Noorkõiv
20.05.2009 Eestimaa pargi- ja kalmistukultuuri tutvustav ringsõit - Ajaloolised pargid ja kalmistud. Eesti Kommunaalmajanduse Ühing MTÜ
23.09.2009 Vesi ja kanalisatsioon. Eesti Kommunaalmajanduse Ühing MTÜ
6.-7.10.2009 EKÜ IX Rahvusvaheline kommunaalmajanduse aastakonverents 2009 "Roheline linn".
19.-20.11.2009 IV Tallinna jäätmekonverents "Jäätmed - mida, kuhu ja kuidas?" Eesti Kommunaalmajanduse Ühing MTÜ
21.01.2010 Kvaliteedijuhtimise auditeerimise koolitus. Tallinna Kommunaalamet
2.02.2010 Tee-ehitus ja hooldus. Eesti Kommunaalmajanduse Ühing MTÜ 
16.02.2010 Valgustus keskkonna kujundajana, energiasääst ja kokkuhoid valgustuses. Eesti Kommunaalmajanduse Ühing MTÜ 
4.03.2010 Linna ametiasutuse juhtide ja linna direktorite majandusteemaline seminar. Raivo Vare, Arengufondi nõukogu esimees
30.03.2010 Haljastus ja heakord. Eesti Kommunaalmajanduse Ühing MTÜ 
13.04.2010 Tasuv investeering - teadmised puude istutamisest ja hooldamisest. Eesti Kommunaalmajanduse Ühing MTÜ
20.04.2010 Vastutustundlik jäätmehooldus - kivi, aga kelle kapsaaias? Eesti Kommunaalmajanuse Ühing MTÜ
18.01.2011

Vesi ja kanalisatsioon - kvaliteedijuhtimine KOV. Eesti Kommunaalmajanduse Ühing MTÜ

18.-20.01.2011 Õpetamine kõrgkoolis.Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
2.02.2011 Linn mikroskoobi all - Tallinn. Eesti Kommunaalmajanduse Ühing MTÜ
22.02.2011 Hoovid, hooned, huviväljakud. Eesti Kommunaalmajanduse Ühing MTÜ
25.05.2011 Kuidas kasvatada organisatsiooni tõhusust läbi ühise identiteedi. Unity Eesti OÜ
31.05.2011 Tee-ehitus ja hooldus. Eesti Kommunaalmajanduse Ühing MTÜ
23.-25.08.2011 ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi  koolitus
16.09.2011 XI Rahvusvaheline kommunaalmaanduse aastakonverents 2011. Eesti Kommunaalmajanduse Ühing MTÜ
4.10.2011 ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi siseaudiitori koolitus
18.10.2011 Talv teehoolduses. Eesti Kommunaalmajanduse Ühing MTÜ
24.11.2011 Ametiasutuste juhtide ja direktorite teabepäev teemal "Linna avalikud teenused ja linn". Tallinna Linnavalitsus
8.12.2011 Konverents "Inimmõju Tallinna keskkonnale VI". SA Säästva Eesti Instituut
15.12.2011 Dokumendihalduse teabepäev "Käskkirjade/korralduste elektrooniline menetlemine Postipoisis"
10.01.2012 Kõnekoolitus.Ülo Vihma, Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledž.
12.-13.04.2012 Ametiasutuse juhtide ja linna direktorite koolitus
8.05.2012 Ametiasutuste juhtide ja linna direktorite seminar
17.-18.05.2012 Kriisireguleerimisalane koolitus
29.05.2012 Keskkonnajuhtimine avalikus- ja turismisektoris. SA Säästva Eesti Instituut, MTÜ Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon
29.-30.09.2012 Peterburi ajaloolised aiad ja pargid
30.11.2012  Valgusreostuse teemaline seminar 
6.12.2012 Ametiasutuste juhtide ja linna direktorite majandusteemaline lühiseminar
10.01.2013  Ostuarvete menetlemine e-arvekeskuses 
21.-22.02.2013  Ehitusprojektide koolitus 
28.02.2013  Ametiasutuste juhtide ja linna direktorite koolitus 
7.05.2013  Helsingi kergliiklusteede kasutajate ootused 
16.-18.05.2013 Soome kommunaaltehnika päevad 2013
27.-28.05.2013 Hirmude juhtimine
14.-15.11.2013 Inimsuhete keerukusest ja lihtsusest
20.02.2014

Targad valguslahendused ja säästlik elektritarbimine. Virumaa Kompetentsikeskus SA

28.02.2014 Teenistuskohtade hindamist ettevalmistav koolitus. Fontes PMP OÜ
17.04.2014 Koosoleku korraldamine ja juhtimine. Personaliekspert OÜ
29.-30.05.2014 Ilm ja kliima kommunaalmajanduses. Eesti Kommunaalmajanduse Ühing MTÜ
20.11.2014 Meediasuhtlus. Indrek Treufeldt
12.12.2014 Konverents "Astmeline tulumaks - Euroopa kogemus". Alliance of Liberals and Democrats for E
20.03.2015 ENFRA projekti avakonverents "Taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemine". Säästva Eesti Instituut, Keskkonnaamet
04.05.2015 Käsiraadiosaatjate kasutamine mobiilside puudumisel, Kenwood käsitlemine. Tallinna Linnavalitsus
10.09.2015 Millest sõltub, kas idee hakkab tööle või mitte. TÜ majandusakadeemia
06.10.2015 Ohutu jalgrattaliikluse planeerimine ja propageerimine. Eesti Kommunaalmajanduse Ühing MTÜ
10.11.2015 Isikuandmete majandus. TÜ majandusakadeemia
19.11.2015 Üldsuse ja ekspertide osa olulistes keskkonnaotsustes. Eesti Kommunaalmajanduse Ühing MTÜ
   

Teenistuskäik:

 

02.1974-01.1977 ETKVL Tööstuskoondis, insener, vaneminsener
01.1977-12.1980 Tallinna Linna RSN TK Elamute Valitsus, plaaniosakonna juhataja
12.1980-08.1987 Tallinna Linna RSN TK Elamute Valitsus, peainsener
08.1987-02.1991 Tallinna Linna RSN TK Elamute Valitsus, juhataja
05.1991-08.1993 AS BELO, peadirektor
09.1993-05.1995 Tallinna Mustamäe Linnaosa Valitsus, vanema asetäitja
06.1995-01.1997 Nõmme KME direktor
02.1997 (k.a) Tallinna Kommunaalameti juhataja

 

 

Täiendav info:

 

  emakeel-eesti keel, vene keel, soome keel - kesktase, inglise keel - algtase
  Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu liige
  Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori auliige
  Tallinna linna esindaja Rahvusvahelises Linnavalgustuse Liidus LUCI
  Eesti Kommunaalmajanduse Ühingu juhatuse liige
  Tallinna Botaanikaaia teadusnõukogu liige
  TTÜ Tallinna Kolledži nõukogu liige

   

       

Harrastused:

 

  jalgrattasõit, suusatamine 
  muusika
  Ladina kvartali tegevus 
  peretegevused  

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 01.12.2015