Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann CV

valdmann.jpgSünniaeg ja -koht: 11.02.1950 Rakvere, Eesti

Hariduskäik:
2008 Ehitus- ja keskkonnatehnika, Ph.D
1968 - 1974 Tallinna Tehnikaülikool masinaehitustööstuse insener-ökonomist
1968 Rakvere I Keskkool

Teenistuskäik:
02.1997 - (k.a) Tallinna Kommunaalameti juhataja
1995 - 1977 Nõmme KME direktor
1993 - 1995 Tallinna Mustamäe Linnaosa Valitsus, vanema asetäitja
1991 - 1993 AS BELO, peadirektor
1987 - 1991 Tallinna Linna RSN TK Elamute Valitsus, juhataja
1980 - 1987 Tallinna Linna RSN TK Elamute Valitsus, peainsener
1977 - 1980 Tallinna Linna RSN TK Elamute Valitsus, plaaniosakonna juhataja
1974 - 1977 ETKVL Tööstuskoondis, insener, vaneminsener

Täiendkoolitus:
2015 Üldsuse ja ekspertide osa olulistes keskkonnaotsustes, MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing
2015 Isikuandmete majandus, TÜ Majandusakadeemia
2015 Ohutu jalgrattaliikluse planeerimine ja propageerimine, MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing
2015 Millest sõltub, kas idee hakkab tööle või mitte, TÜ Majandusakadeemia
2015 Käsiraadiosaatjate kasutamine mobiilside puudumisel, Kenwood käsitlemine, Tallinna Linnavalitsus
2015 ENFRA projekti avakonverents "Taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemine", Säästva Eesti Instituut, Keskkonnaamet
2014 Konverents "Astmeline tulumaks - Euroopa kogemus", Alliance of Liberals and Democrats for E
2014 Meediasuhtlus, Indrek Treufeldt
2014 Ilm ja kliima kommunaalmajanduses, MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing
2014 Koosoleku korraldamine ja juhtimine, OÜ Personaliekspert
2014 Teenistuskohtade hindamist ettevalmistav koolitus, OÜ PMP Fontes
2014 Targad valguslahendused ja säästlik elektritarbimine, SA Virumaa Kompetentsikeskus
2013 Inimsuhete keerukusest ja lihtsusest
2013 Hirmude juhtimine
2013 Soome kommunaaltehnika päevad 2013
2013 Helsingi kergliiklusteede kasutajate ootused
2013 Ametiasutuste juhtide ja linna direktorite koolitus
2013 Ehitusprojektide koolitus
2013 Ostuarvete menetlemine e-arvekeskuses
2012 Ametiasutuste juhtide ja linna direktorite majandusteemaline lühiseminar
2012 Valgusreostuse teemaline seminar
2012 Peterburi ajaloolised aiad ja pargid
2012 Keskkonnajuhtimine avalikus- ja turismisektoris, SA Säästva Eesti Instituut, MTÜ Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon
2012 Kriisireguleerimisalane koolitus
2012 Ametiasutuste juhtide ja linna direktorite seminar
2012 Ametiasutuste juhtide ja linna direktorite koolitus
2012 Kõnekoolitus, Ülo Vihma, Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledž
2011 Dokumendihalduse teabepäev "Käskkirjade/korralduste elektrooniline mentlemine Postipoisis"
2011 Konverents "Inimmõju Tallinna keskkonnale VI", SA Säästva Eesti Instituut
2011 Ametiasutuste juhtide ja direktorite teabepäev teemal "Linna avalikud teenused ja linn", Tallinna Linnavalitsus
2011 Talv teehoolduses, MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing
2011 ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi siseaudiitori koolitus
2011 XI Rahvusvaheline kommunaalmaanduse aastakonverents 2011, MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing
2011 ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi koolitus
2011 Tee-ehitus ja hooldus, MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing
2011 Kuidas kasvatada organisatsiooni tõhusust läbi ühise identiteedi, OÜ Unity Eesti
2011 Hoovid, hooned, huviväljakud, MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing
2011 Linn mikroskoobi all - Tallinn, MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing
2011 Õpetamine kõrgkoolis, Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituut
2011 Vesi ja kanalisatsioon - kvaliteedijuhtimine KOV, MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing
2010 Vastutustundlik jäätmehooldus - kivi, aga kelle kapsaaias? MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing
2010 Tasuv investeering - teadmised puude istutamisest ja hooldamisest, MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing
2010 Haljastus ja heakord, MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing
2010 Linna ametiasutuse juhtide ja linna direktorite majandusteemaline seminar, Raivo Vare, Arengufondi nõukogu esimees
2010 Valgustus keskkonna kujundajana, energiasääst ja kokkuhoid valgustuses, MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing
2010 Tee-ehitus ja hooldus, MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing
2010 Kvaliteedijuhtimise auditeerimise koolitus, Tallinna Kommunaalamet
2009 IV Tallinna jäätmekonverents "Jäätmed - mida, kuhu ja kuidas?", MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing
2009 EKÜ IX Rahvusvaheline kommunaalmajanduse aastakonverents 2009 "Roheline linn"
2009 Vesi ja kanalisatsioon, MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing
2009 Eestimaa pargi- ja kalmistukultuuri tutvustav ringsõit - Ajaloolised pargid ja kalmistud, MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing
2009 Majandusteemaline seminar juhtidele, lektorid Olli Lahtinen ja Rivo Noorkõiv
2009 Sotsiaalselt vastutustundlik kõrghaljastuse kujundamine, MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing
2009 Jäätmed ja raha - kui palju maksab jäätmehooldus, MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing
2009 Kaevetööde korraldamine ja teostamine, MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing
2008 Kantselei infopäev
2009 Covenant of Mayors - how to finance it, Helsingi Linnavalitsus
2008 Asfaldipäev - paneeldiskussioonid aktuaalsetel teemadel, Eesti Asfaldiliit
2008 Riskide hindamine Kommunaalametis, Tallinna Kommunaalamet
2008 Arengukavad ja püsivad partnerlussuhted, MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing
2008 Ametiasutuste juhtide ja linnakantselei direktorite koolitus
2008 Helsniki-Tallinn Euregio VI foorum "Kaksikregioon - kujutelm või reaalsus?"
2008 Euroopa veemajanduse kongress 2008 Prahas
2008 Tallinna kriisireguleerimismeeskonna õppepäevad
2008 SAP süsteem - ülevaade selle toimimisest ja ostumooduli funktsionaalsusest, Tallinna Linnakantselei
2008 Korruptsiooniteemaline koolitus (EU Twinning projekti raames), Põhja Politseiprefektuur
2008 Meeskond - meeskonnaks kasvamine praktikas, OÜ Koolituspartner
2008 Töökohtumised Moskva Kommunaalametis, Elamumajandus- ja Heakorraametis ning Moskva Edelaringkonna Prefktuuris
2008 Vaimselt ja füüsiliselt tasakaalukas juht, Jüri Ennet
2008 Väärtuspõhine juhtimine - organisatsiooni imago, imagoloogilised vahendid ja nende kasutamine, Linnar Priimägi
2007 Suuline esinemine: suhtlus, kultuur, tehnika, Einar Kraut, Eesti Raadio
2007 Tallinna lahe äärsete liivarandade kaitsmisest, Tallinna Kommunaalamet
2007 Linn mikroskoobi all, LUCI Association, Moskva
2007 Soome Kommunaalmajanduse Päevad 2007
2007 Rasked kõnelused. Q-Klubi MTÜ
2007 Kriisireguleerimine - koostöö tsiviil- ja militaarinstitutsioonide vahel
2007 Linnavalgustuse alane konverents. LUCI Association, Pariis
2007 Uus riigihangete seadus. Ranahdusministeerium, Riigihangete Amet
2007 Juht ja kommunikatsioon. Härmo Saarm
2007 Kriisipsühholoogia alused. Tallinna Kiirabi Koolituskeskus
2006 Tööstressi ohjamine. PE Konsult AS
2006 Projektijuhtimine. Helvetia Balti Partnerite OÜ
2006 Töö tõhustamine. Unity Eesti OÜ
2006 Tallinna kriisireguleerimismeeskonna koolitus. Tallinna Kiirabi Koolituskeskus
2006 Juhi roll Tallinna Linnavalitsuse finantsjuhtimises. Sander Karu
2006 Vaasa Kommunaaltehnika Päevad 2006
2006 Siseauditi baasteadmised. KPMG Baltics AS
2006 Juhtimiskoolitus ametiasutuste juhtidele, V osa. Meistrite tee MTÜ
2005 Eesti liitumine Euroopa ühisrahaga. Eesti Pank
2005 Mida peab teadma juht riigihangete korraldamisest. Addenda
2005 Linnavalgustuse moodulite rakendamine. LUCI Association 
2005 Lahti Kommunaaltehnika Päevad 
2005 Juhtimiskoolitus ametiasutuste juhtidele, IV osa. Meistrite tee MTÜ 
2005 Eesmärgipärase juhtimise, strateegilise planeerimise ja linna eelarve omavaheline seos. Urmas Hallika, Ahti Kallaste, Tallinna Linnakantselei 
2005 Juhtimiskoolitus ametiasutuste juhtidele, III osa. Meistrite Tee MTÜ 
2004 Meeskonnatöö lepingupartneritega. Kommunaalamet 
2004 Muutuste juhtimine. Meistrite Tee MTÜ
2004 Töö- ja koostöökultuur koolis. Tartu Ülikool 
2004 Kuidas parandada töökorraldust. Meistrite Tee MTÜ 
2004 Vantaa Kommunaaltehnika Päevad
2004 Juhtimiskoolitus ametiasutuste juhtidele, II osa. OÜ Unity Eesti
2004 Juhtimiskoolitus ametiasutuste juhtidele, I osa. OÜ Unity Eesti
2004 Talveteede kongress Vaasas
2003 III Teehoiu ja kommunaalmajanduse rahvusvaheline teabepäev
2003 Kiievi VII rahvusvaheline teaduslik-praktiline konverents "Loomingulisus päästab maailma"
2003 Eesti Kommunaalmajanduse ühingu eriseminar "Linnapuu"
2003 FIDIC seminar
2003 Arvutikoolitus MS Outlook 2000.  BCS Koolitus
2003 Eurorahastamise koolitus
2002 Juhi isiksus ja juhtimise psühholoogilised põhimõtted. Addenda OÜ
2002 Juhtide arendusprogramm. OÜ Inscape Koolitus
2002 Ametniku tööstressi ohjamine.  16 t,  AS PE Konsult
2002 Riiklik arengukava ja omavalitsuste ning nende liitude roll selles.  Eesti Avaliku Halduse Instituut
2002 Talveteede kongress 2002 Helsingis
2001 Töökeskkonna muudatustega kohanemine. Meeskonnatöö.  Psühholoog mag M. Torokoff 
2001 Strateegia koostamine ja elluviimine. Amix Consulting
2001 Läbirääkimis- ja mõjutamisoskused.  Invicta
2001 Mõjuv esinemine.  Invicta
2001 Arvuti põhikursus. 20 t, BCS Tallinna Arvutikool
1999 - 2000 TUKEVA 9 (9 osaline programm). Helsingi linna koolitus- ja arenduskeskus
1999 Kohalik omavalitsus ja Euroopa Liit. Eesti Eurokonsultatsioonid
1998 Euroopa Liidu kontaktisikute koolitusprogramm. ESKO koolitus
1998 Töökaitsekursused.  AS TIGRIS
1997 Juhtimiskoolitus. Dartfordi Linnavalitsus ja Greenwichi Ülikooli majanduskateeder
1997 Probleemi püstitamine ja süsteemne lahendamine. Ratsionaalne töökorraldus. AS PRO Konsultatsioonid
1996 Arvutikursus. EUROTEC

Ühiskondlik tegevus:
Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu liige
Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori auliige
Tallinna linna esindaja Rahvusvahelises Linnavalgustuse Liidus LUCI
Eesti Kommunaalmajanduse Ühingu juhatuse liige
Tallinna Botaanikaaia teadusnõukogu liige
TTÜ Tallinna Kolledži nõukogu liige

Keelteoskus:
eesti keel - emakeel
vene keel - kesktase
soome keel - kesktase
inglise keel - algtase

Huvialad: jalgrattasõit, suusatamine, muusika, Ladina kvartali tegevus, peretegevused

Viimati muudetud: 12.11.2019