13.04.2015

Algab Tallinna 24. heakorrakuu

Tänavune traditsiooniline heakorrakuu algab kolmapäeval 15. aprillil ning lõpeb 15. mail Tallinna päeva tähistamisega. Heakorrakuul on kavas üle 40 erineva ürituse, sh talgud mereäärsetel aladel, ohtlike jäätmete kogumisringid, puude istutamine jms. Heakorrakuu tunnuslauseks on „Lööme linna läikima!“

Heakorrakuu avaüritus toimub kolmapäeval, 15. aprillil, Tallinna Kommunaalameti tänavapesu aktsiooniga, mis saab alguse kell 14.00 Rannamäe teelt. Aktsiooniga tähistatakse tänavate kevadkoristustööde lõpetamist. Tallinna tänavate puhastamist talvisest puistematerjalidest alustati sel aastal juba 20. veebruaril.

Laupäeval, 18. aprillil, algusega kell 11.00 toimuvad Põhja-Tallinnas Stroomi rannas heakorrakuu avatalgud, mis toimuvad koostöös Helsingi linnaga, kes korraldab talgud samal ajal Tallinnaga Vanhankaupunginkoski ja Kuninkaankartanonsaari randadel. Tallinna ja Helsingi vahel luuakse heakorrakuu avatalgutel Skype vahendusel videosild, mille kaudu Helsingi abilinnapea Pekka Sauri ja tema Tallinna kolleeg Arvo Sarapuu jagavad tervitusi ja kuulutavad talgud avatuks. „Viimastel aastatel korraldame heakorrakuud sooviga suurendada linlaste keskkonnateadlikkust. Sellel aastal on põhirõhk Läänemere väljakutse initsiatiivi edendamisel mereäärsete randade koristamisega ning jäätmete liigiti kogumisega“, ütles abilinnapea Arvo Sarapuu. „Kui koristustalgutel inimesed näevad, missugune prügi koguneb rannikule, kuidas see ohustab Läänemerd ning kuidas on võimalik osa prügist taaskasutada, siis ehk tulevikus jääb meil koristada ainult liivale uhutud adru,“ lisas abilinnapea.

Avatalgutel korrastatakse Stroomi ranna äärsed alad ja  talgulistele pakutakse kehakinnitust. Põhja-Tallinna linnaosavalitsus korraldab talgutest osavõtjatele loterii ning võimalik on nautida meeleolukat muusikat Koit Toome esitluses. Talgutele on kaasatud mitmed organisatsioonid, kes tulevad telkide ja maskottidega. et suurendada elanike keskkonnateadlikkust. Nendeks organisatsioonideks on näiteks ETO, Eesti Pandipakend, Eesti Pakendiringlus ja Tallinna Jäätmekeskus. Tallinna Jäätmekeskus toob Stroomi randa tutvumiseks riidekonteineri, kuhu saab tasuta viia riideid, jalanõusid, mänguasju jms., et suunata need hiljem ringlusse. 

Kuu jooksul toimub kõikides linnaosades erinevaid heakorraüritusi, mida korraldavad linnaosavalitsused koostöös mittetulundusühingute, korteriühistute, linna- ja haridusasutustega ning kohalike vabaühendustega.

22. aprillil tähistatakse Maaema päeva. Tallinna Rahumäe Põhikooli esimeste klasside õpilased istutavad kooli õuele  iluõunapuud.Puude eest hoolitsevad lapsed kogu oma kooliaja kuni lõpetamiseni. 24. aprillil toimuvad Tallinna Keskkonnaameti talgud Siselinna kalmistul. Pärast koristustalguid toimub ekskursioon kalmistul.

Aprilli kuu viimasel ja mai kuu esimesel nädalavahetusel toimuvad ohtlike jäätmete kogumisringid, mille käigus on elanikel võimalik tasuta ära anda patareisid, akusid, vanu ravimeid, värve, lakke, elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid ning elektri- ja elektroonikajäätmeid.

28. aprillil toimub Tallinna Botaanikaaias Lepiku kraavi renoveerimistööde lõpetamine ja kodanikele avamine.  Kõik huvilised saavad tutvuda Euroopa komisjoni keskkonnaprogrammi „Life+“ projekti CITYWATERi raames korrastatud Lepiku kraavi lõiguga, kuhu kujundati loodusliku puhastusmehhanismiga vooluveekogu, mida on võimalik kasutada ka koduaias või aiataguses kraavis. 

Heakorrakuul käivitatakse uus projekt Tallinna koolidega. Sel aastal osalevad projektis Gustav Adolfi Gümnaasium Kesklinnast, Tallinna Pääsküla Gümnaasium Nõmmelt ning Tallinna Pae Gümnaasium Lasnamäe linnaosast. Projekti eesmärk on selgitada õpilastele jäätmete liigiti kogumise olulisust, selle mitte tegemise tagajärgi ning õpetada neid prügi sorteerima.  Mai kuus organiseeritakse koolidele väljasõit Tallinna jäätmejaamadesse, kus nad näevad jäätmejaama tegevust ning seda, mis saab jäätmetest. Pärast külaskäiku jäätmejaama osalevad samad õpilased talgutel, kus õpetatakse neid jäätmeid liigiti koguma. Talgud toimuvad reedel, 7.-8. mail üle-euroopalise koristuspäeva „Let’s Clean-Up Europe“ raames. 

Tallinna Transpordiametil on plaanis korrastada ja uuendada ühistranspordi ootepaviljone. Tallinna Kommunaalameti eestvedamisel puhastatakse tänavaid, ohutussaari ja teemaid ning pestakse ühissõidukite peatustes paiknevaid prügikaste ja pinke. Heakorrakuu raames korraldab Tallinna Kommunaalamet ehitusobjektidel igal nädalal kontrollreide, et kontrollida heakorranõuete täitmist. Aprilli- ja maikuu jooksul on plaanis liivavahetus 180 mänguväljakul kõikides linnaosades, millele kulub 1848 tonni liiva ning 8 koerte jalutusväljakul, kuhu pannakse 1666 tonni liiva. 

Heakorrakuu lõpetatakse 15. mail koos Tallinna päeva tähistamisega Politseipargis. Kavas on renoveeritud purskkaevude avamine; kontsert, kus esinevad Triin Niitoja ja John4; tõugukoerte esitlus ning ekstreemsportlaste esinemine. Toimub ka aktiivsemate talguliste tunnustamine. 

Heakorrakuu kampaaniat koordineerib Tallinna Keskkonnaamet. Tallinnas hakati ametlikult korraldama kevadisi heakorrakuid 24 aastat tagasi. Tallinna linnavalitsus kuulutas 3. aprilli 1991.a. otsusega nr 79 aprillikuu heakorrakuuks. Hiljem kujunes välja traditsioon lõpetada heakorrakuu tegevused Tallinna päevaks.

Täpsemat teavet heakorrakuu tegevuste kohta leiab veebiaadressilt www.tallinn.ee/heakorrakuu ja vene keeles: www.tallinn.ee/rus/mesjachnik-blagoustrojstva 

Lisateave:
projektijuht
Kerda Kaur
Tallinna Keskkonnaamet
tel 616 4077
kerda.kaur@tallinnlv.ee

Uudise rubriigid: