Aukodanikud

Eesnimi Toots
Perenimi Normann
Märgi või medali liik Raemedal
Aasta 2010
Fotod Toots Normann
Kommentaar Toots Normann on töötanud pedagoogina alates 1971. aastast ja alates 1986. aastast kuni 2010.aastani töötas ta Tallinna Muusikakooli direktori ametikohal. Tema juhtimisel on kool arenenud tänapäevaseks huvikooliks, kus õpib 410 muusikahuvilist õpilast. Koolil on kõrge tase ning õpilased on edukalt esinenud nii regionaalsetel kui ka vabariiklikel konkurssidel. Leitud on võimalused sümfooniaorkestri harjutusruumideks Metodisti kirikus. Aktiivset koostööd tehakse kommenteeritud kontsertide näol üldhariduskoolidega. Aastakümneid osaletakse laulupidudel, 2011. aasta koolinoorte laulupeol osaleb Tallinna Muusikakoolist 5 kollektiivi. Aastate jooksul on toimunud väga huvitavad õppeekskursioonid ja õppekontserdireisid nii Eestis kui välismaal. Selleks on tehtud aktiivset koostööd lastevanematega, leitud sponsoreid ja taotletud toetust erinevates fondidest. Toots Normann on autoriteediks teistele kolleegidele. Toots Normanni silmapaistev tegevus Tallinna Muusikakooli direktorina väärib tunnustamist Tallinna Raemedaliga. Raemadal anti Toots Normannile üle 3. juunil 2010 Tallinna Lillepaviljonis.