Avaldus ja teabenõue Linnaarhiivile

Arhiivist informatsiooni saamiseks tuleb esitada avaldus või teabenõue.

Teabenõue on taotlus avaliku teabe saamiseks. Avaliku teabena ei käsitleta arhivaalides sisalduvat teavet. (vt. "Avaliku teabe seadus"). Teabenõuet saab elektroonilisel kujul esitada siin.

Arhivaalides sisalduva teabe saamiseks tuleb esitada avaldus. Avaldust saab esitada:

  • posti teel. Tallinna Linnaarhiiv, Tolli 6, 10133 Tallinn
  • e-mailiga. linnaarhiiv@tallinnlv.ee
  • faksiga. Faksi nr. 645 7400
  • kohapeal Linnaarhiivi kantseleis

Avalduses tuleb ära märkida päringu esitaja ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed ja faktilisi andmeid päringu objekti kohta. Faksiga või e-mailiga avaldust saates palume ära märkida ka oma isikukood.

Avalduste blanketid välja trükkimiseks või arvutisse salvestamiseks saab siit.

Avalduste menetlemise kohta vaadake lähemalt dokumenti "Päringutele vastamise kord".

Viimati muudetud: 24.10.2018