Avalik konkurss vedaja leidmiseks laevaliini Tallinn - Aegna - Tallinn teenindamiseks

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

12.12.2012

Lihtteenuse hanke nimetus

Avalik konkurss vedaja leidmiseks laevaliini Tallinn - Aegna - Tallinn teenindamiseks

Lihtteenuse hanke  lühiiseloomustus

 

Tallinna Transpordiamet korraldab avaliku konkursi vedaja leidmiseks laevaliini Tallinn - Aegna - Tallinn teenindamiseks linna omanduses oleva laevaga JUKU. Avaliku laevaliini teenindamise leping, mis sisaldab laeva hoidu navigatsioonivälisel perioodil, sõlmitakse aastaks  2013.

 Navigatsiooniperiood on 15. mai kuni 15. oktoober 2013.

Pakkumused tuleb esitada paberkandjal hiljemalt 19.12.2012 kell 11:00, Tallinna Transpordiametisse, Vabaduse väljak 10, VIII korrus.

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

 Eduka pakkumuse valiku aluseks on  madalaim hind.

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

12.12.2012

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

13.12.2012 kell 16:00

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

 

Juriidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed, info, kuhu hankija peab lihtteenuse hankedokumendid saatma (e-post, aadress, faks)

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

Arenguosakonna peaspetsialist, Jaagup.ainsalu@tallinlv.ee, 640 4629

Viimati muudetud: 12.12.2012