Linnaosavalitsus kontrollis Kristiine asustamata hooneid

Juba viiendat aastat järjest korraldas Kristiine Linnaosa Valitus koostöös politsei, munitsipaalpolitsei, päästjate ning sotsiaaltöötajatega ööreidi, mille käigus kontrolliti Kristiine linnaosa asustamata hooneid.

Veebruarikuu algul korraldas Kristiine Linnaosa Valitsus koostöös politsei, munitsipaalpolitsei, päästjate ning sotsiaaltöötajatega aktsiooni, mille käigus kontrolliti Kristiine linnaosas paiknevate asustamata majade seisukorda ja tuleohutust. Linnaosavanema Vadim Belobrovtsevi sõnul, on reidi peamisteks eesmärkideks majaomanike ja linlaste tähelepanu juhtimine mahajäetud majade probleemile ning tühjana seisvate hoonete seisukorra kontrollimine. Kellegi jaoks pole saladus, et tühjadesse valveta majadesse kogunevad kodutud ning, kuna küte on seal välja lülitatud, tehakse lõket, mis võib olla ohtlik nii kodututele endile, kui ümberkaudsete majade elanikele. On olnud juhtumeid, kui mahajäetud majade omavolilised asukad on tekitanud suuri tulekahjusid, sellepärast ei tasu alahinnata korrapäraste kontrollreidide tähtsust.