02.08.2013

Euroopa linnad mõistavad sotsiaalelamute vajalikkust

Tallinna linnapea Edgar Savisaar toetab Viini linnapea Michael Häupli algatatud Euroopa linnade linnapeade deklaratsiooni, mis rõhutab jätkusuutlike sotsiaalelamuprogrammide jätkamise ja laiendamise vajalikkust.

Taskukohase elamispinna olemasolu on võimaluste ja talentide loomise üks põhilisi eeldusi ning kõigile kvaliteetse ja taskukohase elamispinna tagamine on üheks omavalitsuste, regioonide ja liikmesriikide sotsiaalpoliitikate oluliseks ülesandeks, rõhutatakse deklaratsioonis.

Linnapead rõhutavad deklaratsiooni eelnõus, et elamispindade mitmekesisus tagab kõigile elukohale lisaks ka linna arengu seisukohalt äärmiselt olulise sotsiaalse infrastruktuuri.

„Doteeritud elamispinnad peavad seetõttu ka tulevikus olema erinevatele elanikkonna kihtidele kättesaadavad. Laidame maha lähenemise, mille kohaselt keskendutaks vaid madala sissetulekuga gruppidele, kuna see viiks sotsiaalse segregatsioonini. Lisaks kõigele tajume me ehitussektori olulisust, kuna see võib olla tugev majanduskasvu mootor.

Nii liikmesriikide kui ka nende regionaalsete ja kohalike omavalitsuste jaoks on ääretult oluline saada sotsiaalse elamumajanduse kriteeriumeid ise määrata - vaid nii saab kohalikele vajadustele paindlikult reageerida, seisab deklaratsiooni eelnõus.

Seega palume me Euroopa Komisjonil jätta sotsiaalelamute defineerimise ja vajalike meetmete rakendamise liikmesriikide ja nende kohalike omavalitsuste otsustada,“ öeldakse deklaratsioonis, lisades, et selles küsimuses ollakse ühel nõul teiste oluliste asjaosaliste, näiteks Euroopa elamumajandusföderatsiooni CECODHAS Housing Europe ja rahvusvahelise üürnike liidu IUT-ga.

Euroopa linnade linnapeadena nõuame ka, et Komisjoni juhendist „Euroopa Liidu riigiabi, riigihanke ja siseturu eeskirjade kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvate teenuste, eelkõige üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenustesuhtes“ (SEC(2010) 1545) kaotataks sotsiaalelamute kohta käiv piirang, mis lubab sotsiaalkortereid anda vaid „ebasoodsas olukorras olevatele isikutele või vähem soodsas olukorras olevatele ühiskonnagruppidele“.

Deklaratsiooni eelnõu on saadetud ka Berliini, Pariisi, Amsterdami, Viini, Brüsseli jpt linnade linnapeadele.

 

Uudise rubriigid: