Ehitise inventeerimisandmete avalduse blanketid

 Kui vajad ehitise inventeerimisandmetest kinnitatud koopiaid, siis esita arhiivipäring. Vastuseks saad arhiiviteatise ja koopiad. Arhiiviteatise eest tuleb alates 1.jaanuarist 2015 maksta 15 eurot riigilõivu (lisandub koopiate tasu). Kui vajad koopiaid isiklikuks otstarbeks, või ka mingil muul otstarbel, milleks ei ole vaja kinnitatud koopiaid, siis esita koopiate tellimus. Sellisel juhul maksad ainult koopiate eest.

Juhime tähelepanu, et Tallinna Linnaarhiivis säilitatavad Hooneregistri toimikud sisaldavad dokumente kuni  aastani 2003.

NB! Tallinna Linnaarhiiv valmistab koopia kõige uuemast toimikus leiduvast joonisest. Erisoovid palume eraldi ära märkida.

NB! Vormi täites olge tähelepanelik andmevälja "E-post" täitmisel, kuna sinna sisestatud meiliaadressil saadetakse peale vormi esitamist (peale nupu "Saada" vajutamist) selle koopia ning hiljem Linnaarhiivi teade avalduse kättesaamise ning menetlemise kohta.

 

 

Viimati muudetud: 07.02.2017