Etlemiskonkurss "Eesti keele kaunis kõla" Lauliku lasteaia eelvoor

09.02 2017 toimus Lauliku lasteaias etlemiskonkursi "Eesti keele kaunis kõla" lasteaia eelvoor. Esinesid lapsed Siisikeste, Naerulindude, Leevikeste, Pääsulindude ja Värvukeste rühmadest - kokku 18 tublit etlejat!