Tulekahjuõppus

Tulekahjuõppus toimus 09.oktoobril ja üritus "Tulest targem" oli 17.novembril 2015.a.