FinEstSmartMobility projekti tulemused

FinEst Smart Mobility tõi uued vahendid nutika liikuvuse arendamiseks piiriüleses keskkonnas

FinEst Smart Mobility projekt on nutikate mobiilsuslahenduste abil parandanud liikluse sujuvust Helsingi Läänesadama ja Tallinna Vanasadama ummistunud sadamaümbrustes.

Laevaühendus Tallinna ja Helsingi vahel on üks tihedamaid maailmas ning selles transpordikoridorist olevad liiklusvood mõjutavad Soome lahe mõlemal küljel linnades toimuvat liiklust. Projekti käigus (2016-2019) viidi läbi mitmeid pilootprojekte, mille eesmärk oli sujuvama, turvalisema ja nutikama liikluskeskkonna loomine Tallinna ja Helsingi regioonides. Lisaks neljale eraldiseisvale nutikale mobiilsuselahendusele koostati „Tallinna regiooni säästva linnaliikuvuse kava 2035“ strateegia.

Uued lahendused, mis põhinevad avatud andmetel

Projekti käigus tegeleti peamiselt liikuvuse väljakutsetega. Kolm pilootprojekti keskendusid reaalajas pakutavate teenustele lisandväärtuse loomisele, parandades nii liikluskorralduse kui ka laevaoperaatorite ajakohasust. Pilootprojekti käigus jälgiti parvlaevade sõiduplaane ning koostati sadamasse saabumisaja prognoosid. Liiklusandmed (sh sagedus, õnnetused, ilmastikuolud) ühendati parvlaevade sõiduplaanidega ja edastati liikluse korraldajatele liikluse tõhusamaks organiseerimiseks. Veoautojuhtidele ja veose operaatoritele pakuti lahendust, mis hõlbustas raskeveokite täpset saabumist sadamasse, vähendades liiklussurvet sadamate ümbruses ning säästes vedajatele väärtuslikku aega. Samuti testiti projekti käigus sõidujagamise teenust laevareisijatele, kes jätkavad reisi Helsingi läänesadamast Helsingi lennujaama.

Pilootprojektide tulemused:

FinEst Mobility app (GoSwift OÜ): http://www.finestlink.fi/wp-content/uploads/2019/02/FSM-JIT-Pilot-Final-report_v1_1.pdf

FinEst API (Fleetrange): http://www.finestlink.fi/wp-content/uploads/2019/02/Fleetrange_Final-report.pdf

Sadamate PSO (Infotripla): http://www.finestlink.fi/wp-content/uploads/2019/04/FESM_Infotripla_FINAL_Report_20190401.pdf

Sõidujagamise teenus (Kyyti): http://www.finestlink.fi/wp-content/uploads/2019/02/Kyyti_Loppuraportti.pdf

Projekti video: https://www.youtube.com/watch?v=lAOGcFtxz3c&t=7s

Projekti brošüür: https://drive.google.com/file/d/1vxDgmH21uPmpjR8Vgh3-YioSY_NHaUIZ/view

Lisaks konkreetsetele pilootidele aitas projekt kaasa ka „Tallinna regiooni säästva linnaliikuvuse kava 2035“ strateegia koostamisse, võttes arvesse piiriülest liiklust.
„Tallinna regiooni säästva linnaliikuvuse kava 2035“: http://www.finestlink.fi/wp-content/uploads/2019/12/TallinnSUMP_EN_Part1.pdf (osa 1)
http://www.finestlink.fi/wp-content/uploads/2019/12/TallinnSUMP_EN_Part2.pdf (osa 2)

Eestis jätkatakse „Tallinna regiooni säästva linnaliikuvuse kava 2035“ strateegiaga seotud tegevusi

https://www.mnt.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/4817_001.125863.pdf

Projekti käigus valmistati ka Tallinna ringtee intelligentsete transpordisüsteemide plaan, mis võimaldab integreerida uusimat tehnoloogiat juba olemasolevasse infrastruktuuri. Need muudatused suurendavad ohutust ja pakuvad uusi vahendeid liikluse korraldamiseks, parandades reaalajas reageerimisvõimet.

https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Yldine/e265_tallinn_ringroad_traffic_management_study.pdf

https://www.mnt.ee/et/tee/tallinna-ringtee-e265-its-projekt

https://www.mnt.ee/et/uudised/maanteeamet-solmis-vao-liiklussolme-ehituseks-lepingu-nordeconiga

Projekti FinEst Smart Mobility abil anti tõuge importida Eestisse avatud lähtekoodiga ühistranspordi reisiplaneerimise platvormi Digitransit, mille kasutuselevõtt Maanteeametis on lõppjärgus ja 2020. aastal käivitatakse üleriigiline multimodaalne reisiplaneerija. Digitransit (https://digitransit.fi/en/) on ehitatud Soomes ja on nüüd kasutusel ühistranspordi operaatorite poolt kõigis suuremates Soome linnades.

Innovatsioonihüpe avalikus sektoris

Lisaks välja töötatud targa liikuvuse pilootidele ja piiriülesele koostööle, on projekt andnud kaasatud partneritele väärtuslikke õppetunde innovatsioonihangete kohta. Selles projektis välja töötatud lahendused pakuvad kiiret alternatiivi traditsioonilistele, sageli kulukatele ja aeganõudvatele hangetele ning rõhutavad avatud andmete ja valdkondade vahelise koostöö olulisust, kus oluline on teenuse kasutajakogemus ja kvaliteet.

Tänu avatud andmetele ja ühildatud arendustegevustele loodi lahendused multimodaalsuse toetamiseks ja tervikliku reisikogemuse parandamiseks Soome-Eesti transpordikoridoris. Laiemas kontekstis edendavad projekti FinEst Smart Mobility raames välja töötatud lahendused liikluse sujuvust ning leevendavad ummikuid ja õhusaastet, suurendades samal ajal naabermaa väärtust.

 Projekti koduleht: www.finestsmartmobility.com

Viimati muudetud: 04.05.2020