FinEst Smart Mobility

FinEstSmartMobility – Helsingi Läänesadama-Tallinna Vanasadama vahelise liikuvuse parandamine nutikate lahenduste abil

Helsingi ja Tallinn on kujunenud ühtseks majanduspiirkonnaks, mida näitavad ka arvud - 8,6 miljonit reisijat, 1,2 miljonit sõidukit, kuni 300 000 veokit aastas. Koos moodustaksid Helsingi ja Tallinn umbes pooleteise miljoni elanikuga majanduspiirkonna, mille potentsiaali täismahus kasutamine eeldaks praegusest kiiremat ja sujuvamat liikumist kahe pealinna vahel, st eriti reisi eri lülide sujuvamaks muutmist alates sadamatest ja lõpetades lennujaamadega. Ühise majanduspiirkonna kiiremaks arenguks on vaja ka ühist arutelu ja transpordi arenduse planeerimist ning välja selgitada digitaliseerimise võimalusi liiklemise sujuvamaks muutmiseks.

Projekti eesmärgiks on parandada Helsingi Läänesadama - Tallinna Vanasadama vahelise reisijate ja kaubaveo liikluse sujuvust ning mõjutada kahe linna vahelist liikuvuse planeerimist. Projektis on väga oluline roll pilootprojektidel, mille käigus loodud nutikate lahenduste abil vähendada reisijate ja kaupade transpordi ajakulu, müra ning CO2 emissiooni.

Projekti tulemusena teostakse 5 IKT pilootprojekti, mis aitavad lahendada kahe pealinna vahelisi transpordi pudelikaelu. Projekti abil optimeeritakse reisijate, ühistranspordi, sõidukite ja raskeveokite saabumist ja lahkumist sadamatest. Lisaks viiakse projekti käigus läbi erinevaid liiklusuuringuid ning töötatakse välja Tallinna ja lähipiirkonna liikuvuskava (SUMP), mida võrreldakse ka Helsingi regiooni liikuvuskavaga.

Projekt tegevused on jaotatud tööpakettidesse:
- WP1 Juhtimine - projekti tegevuste üldine tehniline ja rahaline korraldamine ja koordineerimine, regionaalne ja ruumiline planeerimine, demograafiline analüüs, 0+ perspektiiv
- WP2 Täpsustamine ja pilootprojektide ettevalmistus - töötada välja pilootprojektide mudel ja tööriistad hangete edukaks läbiviimiseks
- WP3 Raskeveokite nutikas järjekorrasüsteem sadamasse - IKT lahenduse välja töötamine ning rakendamine
- WP4 Nutikas P&R - Tallinna ja Helsingi P&R süsteemi laiendamine laevareisijatele, et vähendada autokasutust kesklinnas
- WP5 Nutikas lahendus reisijatele Eestist Helsingi lennujaama - IKT (rakenduse) välja töötamine ning rakendamine
- WP6 Rakendamine - koostatakse projekti tulemuste rakendamise plaan
- WP7 Tallinna ja lähipiirkonna liikuvuskava (SUMP) - viiakse läbi erinevaid liiklusuuringuid ning koostatakse SUMP
- WP8 Liiklusjuhtimise optimeerimine Tallinna ringteel (E265) – luuakse liiklusjuhtimise plaan ja paigaldatakse veokiparkla ITS lahendus
- WP9 Kommunikatsioon - projekti partnerite vaheline kommunikatsioon ja projekti tulemuste levitamine

Projekti viib ellu 6-liikmeline konsortsium, mille juhtpartner on Helsingi linn ning liikmeteks on peale Tallinna veel Vantaa linn, Maanteeamet, Forum Virium Helsinki ja IKT-Demokeskus.

Projekti kogueelarve on 1 822 648 eurot, millest Tallinna osa on 440 000 eurot. 85% kaetakse välistoetusest, s.t. Interreg Kesk-Läänemere programmi toetusest ja 15% on Tallinna linna omafinantseering.

Tallinna Linnavolikogu 20.10.2016 otsus nr 165 projektis osalemise kohta.

Projekti veebileht - LINK

Projektimeeskond:
projektijuht: Liivar Luts, tel.640 4700, e-post: liivar.luts@tallinnlv.ee
projekti ekspert: Anu Kalda, tel.640 4996, e-post: anu kalda@tallinnlv.ee
projekti liikuvuskava juhtekspert: Mari Jussi, e-post: mari.jyssi@tallinnlv.ee
projekti jurist: Kristel Rätsep, tel. 640 4615, e-post: kristel.rätsep@tallinnlv.ee
projekti eelarvestaja: Viire Vatsfeldt, tel. 640 4579, e-post: viire.vatsfeldt@tallinnlv.ee

CB logo RGB.jpg EU flag RGB.jpg      FESM Logo.png
Viimati muudetud: 06.04.2017