Fotod hoonetest

Tallinna Linnaarhiivi nimed:
1883 Revaler Stadtarchiv;
1889 Γородской архйв;
1918 Tallinna Linnaarhiiv +
1940–1941 Tallinna ja Harjumaa Arhiiv +
1941–1944 Tallinna Linna Arhiiv +
1945 Tallinna Linna ja Harju Maakonna Riiklik Arhiiv +
1950 Tallinna Linna ja Harju Rajooni Riiklik Arhiiv +
1963 Tallinna Linna Riiklik Arhiiv +
1975 Eesti NSV Tallinna Riiklik Keskarhiiv +
1989– Tallinna Linnaarhiiv +