2016 Liiklusohutuse tänuüritus

Piltide autor on Maanteeamet.
Samuti õpetajad Malle Vainomaa ja Reelika Täht.