HUPMOBILE

HUPMOBILE – Terviklik linna ja linnalähedane liikuvus

Projekti eesmärgiks on pakkuda terviklikku lähenemisviisi integreeritud säästva liikuvuse lahenduste kavandamiseks, juurutamiseks, optimeerimiseks ja haldamiseks Läänemere sadamalinnades. Liikuvus hõlmab selles kontekstis nii inimesi kui ka kaupu (st kaubavedu, kauba logistika). Konkreetsed näited uuendustest on keskkonnasäästlikum linnalogistika ning kauba- ja reisijateveo kombinatsioonid, intelligentsed liiklussüsteemidel põhinevad teenused, sidusrühmade osaluse tööriistad ning uued transpordivahendite mobiilsuse juhtimise teenused, nagu näiteks Mobility-as-a-Service (MaaS).

Projekti Tallinna poolsed eesmärgid on teostada Tallinnas põhjalik adaptiivsete foorisüsteemide tasuvusuuringu eeluuring. Adaptiivse juhtimismeetodi puhul, võrreldes eelprogrammeeritud staatiliste süsteemidega, koostatakse kasutatav fooriprogramm lähtuvalt tegelikust liiklusest, kasutades andmete saamiseks spetsiaalseid andureid või muud tehnilist varustust, mis võib parandada liikluse läbilaskvust kuni 15%. Mõne näitena võib välja tuua, et adaptiivse foorijuhtimisega on võimalik parandada trammide ühenduskiirust lõigul Lennujaam-Kesklinn või suurendada liikluse läbilaskvust sadamasse/sadamast välja suunal. Kuna Tallinna linna foorisüsteemid vajavad mingis etapis nagunii kaasajastamist, siis projekt annabki väga hea ülevaate erinevate lahenduste üle. Lisaks on projekti käigus plaanis katsetada uusi liikuvuse/liiklusjuhtumise teenuseid ja ITS lahendusi minipiloot projektide abil.

Projekti tulemusena on plaanis suurendada liiklussõlmede läbilaskvust elektrooniliste liikluskorraldusvahenditega eelistades ühistransporti ja kergliiklust:
•  Analüüsida, kas üleminek adaptiivsele foorijuhtimissüsteemile on mõistlik ja tasuv;
•  Uurida erinevate adaptiivsete foorisüsteemide rakendamise võimalusi Tallinna näitel;
•  Võtta vaatluse alla mõned testlõigud: Tartu maantee, Tammsaare tee, Sõpruse puiestee jne;
• Integreerida olemasoelvate seiresüsteemide (loendussüstemid) andemstikku adaptiivsesse foorijuhtimisse;
•  Viia läbi minipiloot projekte erinevate liikuvuse kitsaskohtade parandamiseks.

Projekti viib ellu 8-liikmeline konsortsium, mille juhtpartner on Aalto Ülikool ning liikmeteks on peale Tallinna veel Hamburgi linn, Riia linn, Turu linn, Rootsi Kuninglik Tehnikainstituut, ITL DIGITAL LAB MTÜ, Balti Linnade Liit - Jätkusuutlike Linnade Komisjon.

Projekti kogueelarve on 1,957 milj. € eurot, millest Tallinna osa on 213 964 eurot. 85% kaetakse välistoetusest, s.t. Interreg Kesk-Läänemere programmi toetusest ja 15% on Tallinna linna omafinantseering.

Tallinna Linnavolikogu 30.05.2019 otsus nr 102 projektis osalemise kohta.

 Projekti veebileht - LINK

Projektimeeskond:
projektijuht: Liivar Luts, tel.640 4700, e-post: liivar.luts@tallinnlv.ee
projekti ekspert: Raimond Nõugast, tel.640 4576, e-post: raimond.nõugast@tallinnlv.ee
projekti jurist: Kristel Rätsep, tel. 640 4615, e-post: kristel.rätsep@tallinnlv.ee
projekti eelarvestaja: Marge Rand, tel. 640 4614, e-post: marge.rand@talinnlv.ee
projekti personalitöötaja: Janne Raudsepp, tel. 640 4573, e-post: janne.raudsepp@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 13.08.2019