25.04.2012

Häired fooride töös Tartu mnt – Torupilli otsa ristmikul 26.04.2012

Seoses Eesti Energia poolt elektrivõrgus teostatavate hooldus- ja remonttöödega esineb elektrikatkestusi ja häireid fooride töös liikluse  reguleerimisel Tartu mnt – Torupilli otsa ristmikul 26.04.2012 kell 09:00 – 13:00.

Palume võimaluse korral nimetatud ristmikku elektritkatkestuse ajal vältida.

Liikluskorralduse osakond
Tel 640 4308