Üleriigiline IKT konverents "10 aastat tagasi ja edasi" (21.10)

21. oktoobril 2015 sai Tallinna Reaalkoolis juba kümnendat korda teoks üleriigiline info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) konverents haridustöötajatele. Juubelikonverents kandis pealkirja „10 aastat tagasi ja edasi“, selle keskseks teemaks oli tehnoloogia laiaulatuslikum kasutamine õppetöös. Konverentsi korraldasid Tallinna Haridusamet, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, eKool ja Tallinna Reaalkool. (Fotod: Terje Lepp)