KIK projekti õppekäigud 2021-2022

KIK projekti õppekäikudel osalevad Naerulindude ja Leevikeste rühmade lapsed.