11.10.2016 KIK projekt "Mets erinevatel aastaaegadel"

Õppekäik Pääsküla rabas Nõmme loodusmaja giididega.