URBACT III On Board töörühma 2. etapi esimene kohtumine Õismäe vene lütseumis (30.01.19)

Tallinna Haridusamet koos haridusasutustega alustas URBACT III projekti „Haridusasutuste ja kogukonna koostöö arendamine – ON BOARD“ teise etapiga. Töörühma esimene kohtumine toimus Tallinna Õismäe Vene Lütseumis 30. jaanuaril. Projekti teises etapis (4. detsember 2018-4. detsember 2020) kavandatakse tegevused noorte ettevõtlikkuse arendamiseks ning viiakse need ellu. Kohtumisel Õismäe vene lütseumis rääkis projekti ekspert, Kaubandus- Tööstuskoja projektijuht Liisi Hansen ettevõtlikkuse arendamise vajalikkusest ning rühmatööna kaardistati ootused projektile, võimalused ja takistused. Samuti mõeldi sellele, kuidas igaüks ise saaks projekti panustada. (Fotod: Leini Jürisaar)