KIK-projekti "Uurime Eestimaa loodust" õppekäigud 2018

Projekti õppekäikudel käisid Naerulindude, Leevikeste ja Siisikeste rühmade lapsed. Naerulinnud ja Leevikesed osalesid MTÜ Loodusmaa aktiivõppeprogrammis "Salasilmad võlumetsas" ja Siisikesed MTÜ Nõmme Loodusmaja aktiivõppeprogrammis "Pääsküla raba loodusõpperajal"