#EduInnoLab Lego innovatsioonistuudio avamine Tallinna 21. Koolis (20.02)

Tallinna 21. Kool avas 20. veebruaril 2018 Baltimaades esimese LEGO innovatsioonistuudio. Tegu on ühega kaheksast innovatsioonilaborist, mis Tallinna projekti #EduInnoLab raames haridusasutustesse luuakse. Lego Innovatsioonistuudio (LEGO Education Innovation Studio ehk LEIS) – on terviklik käed-külge klassiruumilahendus, kus õppimine toimub turvalises ja innovatiivses keskkonnas. Õpetaja on seal juhendaja, kes suunab õpilasi probleemipõhistele väljakutsetele ning annab praktilise eluga seotud projektitöid. Stuudio tegevusi saab lõimida enamiku õppeainetega.