18.04.2012

Infot tule tegemise nõuete kohta saab päästeala infotelefonilt 1524

Päästeteenistus tuletab meelde, et lõkke tegemisel ja grillimisel tuleb järgida ohutusnõudeid ja kulu põletamine on kõikjal Eestis aastaringselt keelatud.

Lõkke ohutu kaugus hoonetest ja metsast sõltub eelkõige lõkke suurusest. Alla ühe meetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt 10 meetri kaugusel hoonetest ja metsast. Üle ühe meetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt 20 meetri kaugusel hoonetest ja metsast. Üle kolme meetrise läbimõõduga lõkke tegemiseks on tarvis juba kohaliku päästeasutuse nõusolekut.

Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Viimasel kahel nädalal on päästjad saanud üle neljakümne väljakutse maastikupõlengutele. Enamasti saab kulupõleng alguse inimese hooletusest – olgu see siis järelevalveta jäetud lõke või maha visatud kustutamata suitsuots. Igasugune kulupõletamine on ohtlik ja kõikjal Eestis keelatud

Grillimisel tuleb meeles pidada, et grill tuleb paigutada tasasele pinnale hoonest eemale. Grill peab asetsema hoonest vähemalt viie meetri kaugusel. Rõdu on hoone osa ja rõdul grillida ei tohi!

Täpsemat infot tule tegemise nõuete kohta saab päästeala infotelefonilt 1524 ja päästeameti kodulehelt www.rescue.ee.

Vaata lisaks: