Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

logoke.jpg

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet osaleb koostöös Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“. Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Uues teenusmudelis on erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks ning neist on võimalik kombineerida abivajavale inimesele ja tema perele sobiv terviklik teenuspakett.

Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekande- ega sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuste kasutajad.

Aastatel 2019 – 2021 kaasati projekti 9 erinevat teenuse osutajat, kes pakkusid toetust 130 inimesele. Aastal 2022 on kaasatud 15 erinevat teenuse osutajat, kelle hulgast inimene saab valida sobivaima toetuse pakkuja.

 Info teenuseosutajate ja nende komponentide hinnakirjade kohta on leitav:

Tallinna projektikoordinaatorid on:

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt KOV korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

Vaata infolehte projektis osalemise kohta eesti keeles  SIIT ja vene keeles SIIT.

Projekti kohta leiab rohkem infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

Viimati muudetud: 04.03.2022