Jäätmejaamad Tallinnas

Tallinna Keskkonnameti tellimusel on Tallinnas avatud hetkel neli jäätmejaama (kaart):

Jäätmejaam

Esmasp

Teisip

Kolmap

Neljap

Reede

Laup

Pühap

Sõjamäe VISA ja MASTER KAARDID
Suur-Sõjamäe 31a
15155

-

- 14-19 14-19 14-19 10-15

10-15

Pääsküla
Raba tn 40
529 3020

12-20

12-20

12-20

- 12-20 10-18 10-18
Rahumäe VISA ja MASTER KAARDID
Rahumäe tee 5a
529 3020

12-20

12-20

12-20

12-20

-

10-18

10-18

Pärnamäe VISA ja MASTER KAARDID
Pärnamäe tee 36
529 3020

12-20

12-20 12-20 12-20 - 10-18 10-18

NB! Riigipühadel on jäätmejaamad suletud!

Jäätmejaamades võetakse Tallinna elanikelt tasuta vastu (kehtib vaid kodumajapidamisest pärit jäätmetele):

 • paberit ja pappi, kartongi
 • plastijäätmeid, sh PP, PVC, PE, PS ja vahtplast (kuni 1m3)
 • metalli
 • klaasi, sh lehtklaasi (kuni 1m3)
 • pakendijäätmeid
 • toiduõli
 • töötlemata puitu (kuni 1m3)
 • sorteeritud betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted (Suur-Sõjamäel lisaks eelsorteeritud kipsi- ja isolatsioonimaterjalid) (kuni 1m3)
 • kasutuskõlblikku mööblit (mööbli seisukorra otsustab jäätmejaama klienditeenindaja. Kasutuskõlbulikuks tunnistatakse väga heas korras mööbel, mida on võimalik suunata korduskasutusse)
 • komplektseid elektri- ja elektroonikajäätmeid (nt külmikud, telerid jms)
 • sõidukite rehve (ühelt toojalt korraga kuni 8 velgedeta rehvi)
 • kasutuskõlblikke riideid (tasuta ühelt toojalt korraga kuni kuus 100-liitrilist kotitäit)
 • biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (tasuta ühelt toojalt korraga kuni kuus 100-liitrilist kotitäit)
 • ohtlikke majapidamisjäätmeid (vt ohtlike jäätmete nimekiri)

Tasuta üleantavad kogused võivad jäätmejaamades erineda sõltuvalt lepingu sõlmimise ajast!

Ettevõtetele ja teiste omavalitsuste elanikele (va koostöölepingud omavad vallad) tasuta teenus ei kehti!

Koguseliste piirangute puhul on toojal võimalik jäätmeid tasuta üle anda üks kord päevas.

Jäätmejaamades võetakse vastavalt hinnakirjale vastu:

 • ehitusjäätmeid (sh kips, vill jms)
 • eterniiti,
 • tõrvapappi ja muid bituumienitaolisi segusid,
 • suurjäätmeid (nt kasutuskõlbmatu mööbel),
 • kasutuskõlbmatuid riideid ja tektiili,
 • töödeldud puitu,
 • pinnast ja kive, 
 • bioloogiliselt mittelagunevaid ja muid aia- ja haljastusjäätmeid 
 • mittekompleksed elektroonikajäätmeid.
 • tasuta piirkoguseid üleantavad jäätmed

Jäätmejaama sissesõidule ja territooriumile on paigaldatud infoviidad. Jäätmejaamas olevad mahutid on märgistatud vastavalt kogutavale jäätmeliigile. Jäätmejaamas toimub iseteenindus. Jäätmejaama töötaja abistab ja juhendab elanikke jäätmete üleandmisel ja väljastab kliendi nõudmisel õiendi vastuvõetud jäätmeliikide ja koguste kohta.

JÄÄTMETE JÄTMINE JÄÄTMEJAAMA VÄRAVA TAHA ON KEELATUD!

Täpsemad hinnakirjad:

Viimati muudetud: 10.04.2018