06.03.2014

Kadaka põhikool korraldas juubeli puhul HEV õpilaste õpetamise seminarid

Tallinna Kadaka Põhikool tähistab kevadel 2014 oma 30. sünnipäeva. Nii lastele kui ka õpetajatele on sünnipäevanädalate jooksul toimunud mitmeid erinevaid üritusi, olulisimad neist 4. ja 6. märtsil koolis läbi viidud seminarid.

Kadaka põhikooli pedagoogidel ja spetsialistidel on lihtsustatud õppekava järgi õppivate laste õpetamisel, kasvatamisel ja toetamisel suur kogemus, mis pakub huvi ka teistele haridusasutustele. Seminarid olidki pühendatud kooli lihtsustatud, toimetuleku ja hooldusõppe klassides õppivate õpilaste õpetamise ja toetamise kogemuste jagamisele.

Seminaride eesmärgiks oli  tutvustada kolleegidele efektiivseid töövõtteid (sh ka kooli personali väljatöötatuid) erivajadustega lastega töötamiseks, näidata alternatiivsete meetodite ja erinevate teraapiate elementide kasutamise võimalusi õpetamisel ning arutleda teistel osalejaid huvitavatel teemadel.

4. märtsil olid kooli kutsutud erivajadustega laste koolide pedagoogid, juhtkonna liikmed ja spetsialistid teistest koolidest üle kogu Eesti. Vabariiklikust seminarist võttis osa ka Eesti Eripedagoogide Liidu president Lea Pilme.

6. märtsi seminaril osalesid Tallinna koolide pedagoogid, kes olid huvitatud oma teadmiste täiendamisest erivajadustega õpilaste õpetamise teemadel.

Seminaride käigus tutvusid külalised õppe-kasvatustöö korraldusega koolis, külastasid Kadaka põhikooli õpetajate ja spetsialistide tunde, kuulasid õpetajate poolt ettevalmistatud ettekandeid praktiliste soovitustega. Päeva jooksul said osalejad omavahel arutada erialaseid küsimusi, jagada üksteisele kogemusi ja ideid.

Sarnaste toimetuleku- ja hoolduskoolide päevade läbiviimise kogemus on ka teistel Eesti erivajadustega õpilaste koolidel, kuid Kadaka põhikool viis sellise ürituse esmakordselt läbi Tallinnas, oma koolis.

Seminaride külastajad andsid seminaridele kõrge hinnangu, märgates kooli õpetajate suurt professionaalsust, pühendatust oma tööle ning koolipere sõbralikku keskkonda. Spetsialistid said uusi ideid ja töövõtteid, mida saavad kasutada ka oma töös erivajadustega õpilastega.

 

Lisateave:

Alevtina Polištšuk, Tallinna Kadaka Põhikooli direktor
direktor@oisek.tln.edu.ee

 

Toimetas: Leini Jürisaar, Tallinna Haridusamet

 

Uudise rubriigid: