12.02.2015

Kalevi staadionist saab Eesti Rahvusstaadion

Tallinna linnapea, Keskerakonna esimees Edgar Savisaar ja Eesti Spordiseltsi Kalev president, Kaitseliidu ülem, brigaadikindral Meelis Kiili sõlmisid täna heade kavatsuste kokkuleppe, mille eesmärgiks on aidata ühiselt kaasa Kalevi Keskstaadioni rekonstrueerimisele rahvusvahelistele nõuetele vastavaks Eesti Rahvusstaadioniks.

Tallinna linnapea Edgar Savisaare sõnul vajab praegune staadion kiirelt laiaulatuslikku abi, et seal saaksid ka edaspidi toimuda tantsupeod ja rahvusvahelise tasemega spordivõistlused. „Seepärast otsustas Tallinn spordiseltsile appi tulla ja sõlmisime Spordiselts Kalevi juhi, brigaadikindral Meelis Kiiliga heade kavatsuste kokkuleppe. Seda enam, et naabruses asuv Kalevi Spordihall läheb lähiajal remonti ja kogu sellest piirkonnast saab tulevikus Tallinna kultuuri ja spordi üks südameid,“ ütles Savisaar.

Rekonstrueerimise tulemusena valmib aastaks 2019 spordikompleks, mis koosneb staadionist, harjutusväljakust, treening- ja klubiruumidest ning sporditegevust toetavatest ruumidest - spordiadministratsioon, ravi- ja füsioteraapia ning majutus ja teenindusruumid.

Eesti Rahvusstaadion jääb ka tantsupidude toimumise paigaks, sellest kujuneb rahvaspordikeskus ja terviseraja Rahva Rada alguspunkt.

Eesti Rahvusstaadionil toimuvate rahvusvaheliste võistluste ja tantsupidude korraldamise läbi soovivad koostööleppe osapooled kaasa aidata Eesti Vabariigi ja Tallinna linna tuntusele ning ühtlasi linlastele tipptasemel spordi- ja kultuurielamusi pakkuda.

Tallinna linn algatab Eesti Spordiselts Kalev taotlusel Staadioni tn 3 kinnistu  detailplaneeringu ning tagab detailplaneeringu viivitusteta menetluse. Tallinna linnale kuuluvale Staadioni tn 3 kinnisasjale, millel Eesti Rahvusstaadion asub, seati Tallinna Linnavolikogu otsusega 9. detsembril 2004. aastal 99 aastaks hoonestusõigus Eesti Spordiseltsi Kalev kasuks.

Detailplaneering koostatakse laiapõhjalises huvigruppide koostöös.  Et saavutada Eesti rahvusstaadionile mitmekülgseimat kasutust võimaldav ja tasuvaim lahendus, kaasatakse detailplaneeringu  koostamisse eri huvirühmad, siinhulgas  EOK, spordialaliidud, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts.

Pooled kaasavad Kalevi Keskstaadioni rekonstrueerimisse riigi kaasfinantseeringu, Euroopa Liidu struktuurifondidest taotletava toetuse ja erainvesteeringud ning lepivad sellest tulenevalt kokku rekonstrueeritava staadioni hilisema kasutamise põhimõtted.