22.05.2013

Kauaoodatud laste vaimse tervise keskus saab teoks

Täna kirjutasid sotsiaalminister Taavi Rõivas ja Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts Tallinna Lastehaiglas alla laste vaimse tervise keskuse rajamise lepingu. Tallinn on taotlenud Põhja-Eesti vajadusi katva laste vaimse tervise keskuse rajamist Tallinna Lastehaigla juurde ligi kümme aastat.

 „Olen väga rahul, et Tallinna linna ja lastehaigla pikaajalised  pingutused on vilja kandnud ja  hädavajalik asutus saab lõpuks teoks,“ ütles Tallinna abilinnapea ja Tallinna Lastehaigla nõukogu esimees Merike Martinson.  

 „Kümme aastat oleme taotlenud riiklikku toetust  laste vaimse tervise keskuse rajamiseks, juhtides tähelepanu vaimse tervise häirete pidevale kasvule laste ja noorukite seas. Tallinna linna toel valmis 2008. aastal   keskuse tehniline projekt, väljastati ehitusluba ja tegelikult võinuks  keskus ammu töötada.  Kahju, et kaotsi on läinud väärtuslikku aega ja paljud abivajajad on nüüdseks võitluse kaotanud. Loodan siiski, et rajatav keskus tagab edaspidi  tervenemisvõimaluse probleemsetele lastele ja noortele.“ 

2003. aastal koostatud Tallinna Lastehaigla arengukava nägi ette laste vaimse tervise keskuse rajamise haigla juurdeehitusena aastaks 2008. Euroopa tõukefondidelt taotleti selleks raha juba 2004. aastal, kuid vaatamata sellele, et haigla arengukava oli saanud Sotsiaalministeeriumi kinnituse ja Tallinna linna abiga  oli loodud sõltlaste osakond ning ambulatoorne psühhiaatriline teenistus, jäi taotlus rahuldamata. Järgmine taotlusvõimalus oli aastal 2008 ning kuigi haigla juhtis oma järjekordses taotluses tähelepanu narkomaania levikule laste seas, psüühikahäirete kasvule, õpi-ja käitumishäirete ja väikelaste psüühikahäirete mitmekordistumisele, jäi taotlus segi kord tulemuseta. 

Nüüd sõlmitava lepingu kohaselt rahastatakse laste vaimse tervise keskuse rajamist Norra finantsmehhanismi toel. Projekti koguarve on üle 6,6 miljoni euro, programmi raames eraldatakse 4 165 000 eurot, osa  katab lastehaigla.  Keskus valmib hiljemalt 2016. aasta kevadeks.