28.05.2013

Kavandatakse kaubanduskeskuse Lasnamäe Centrum laiendamist

Tallinna linnavalitsus otsustab homsel istungil Lasnamäe linnaosas Tondiraba asumis asuva kaubanduskeskuse laiendamist võimaldava detailplaneeringu koostamise algatamise.

Mustakivi tee 13 kinnistu detailplaneeringu algatamise taotluse esitas OÜ Linnasaare Kinnisvara.  Planeeritava maa-ala suurus on 8,53 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ärimaa sihtotstarbega kinnistule ehitusõiguse määramine kahe kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kaubanduskeskuse ärihoone ehitamiseks.

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega algatatakse Mustakivi tee 13 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 8,53 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on luua võimalus kaubanduskeskuse Lasnamäe Centrum laiendamiseks, ehitades ärimaa sihtotstarbega Mustakivi tee 13 kinnistule kaks kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kaubanduskeskuse ärihoonet. Mustakivi tee 13 kinnistu on praegu hoonestatud kahekorruselise kaubanduskeskusega.

Lasnamäe elamualade üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala juhtotstarbeks keskuse ala, linnaosa tõmbekeskus, kus on tihedalt põimunud korruselamute, ameti- ja valitsusasustuste, äri- ja büroohoonete, kultuuri- ja spordiasutuste, haljasalade, rekreatsioonialade jms maad. Algatatav detailplaneering on Lasnamäe elamualade üldplaneeringuga kooskõlas.

Planeeritaval maa-alal kehtib detailplaneering, millega on kavandatud kaks transpordimaa ja 1 ärimaa sihtotstarbega krunt kuni 5 korruselise ärihoone teenindamiseks ja ehitamiseks. Kehtiva detailplaneeringu muutmise vajadus on tingitud kinnistu omaniku soovist olemasolevat kaubanduskeskust laienda, et tõsta kaupade ja teenuste tarbimise kvaliteeti ning kättesaadavust ja luua uusi võimalusi vaba aja veetmiseks.

Detailplaneeringu algatamise taotluse juurde on lahendusettepaneku koostanud K-Projekt AS.

Uudise rubriigid: