2018-04-24 Näidend "Tüdrukud ja poisid ja nende sõber mängukaru" - Kiusamisest vaba lasteaed

3-4 aastased lapsed 10. rühmast Vesikiilid esitasid näidendi 7. rühma Jänkukestele (Kiusamisest vaba Lasteaed). Eesmärk: laps õpib oma käitumist kontrollima, mõistab mõisteid "õige - vale", tunneb üldtunnustatud viisakuse eeskirju, teab, kuidas teha järeldusi - mis on "hea" ja mis on "halb".