Koalitsioonileping 2017-2021

Eesti Keskerakond ja Erakond Eestimaa Rohelised jagavad inimkeskset ja sotsiaalset ilmavaadet, mis tähtsustab tasakaalustatud ja säästlikku arengut.

Soovime ühiselt, et Tallinn oleks hooliv, innovatiivne,  intelligentne,  ja rohelist mõtteviisi kandev linn, mis vähendab linnaasutuste süsinikujalajälge ja kohaneb kliimamuutustega. Mõistame koos, et laiapõhjaline ning kaasav linnavalitsemine on see, mis annab parimad võimalused linna arenguks ja uute mõtete loomeks. Meie kujundada on linnaruum, mis määrab Tallinna ilme järgmisteks põlvkondadeks.

Tallinn peab olema linn, mis arvestab erinevat emakeelt kõnelevate tallinlaste huvidega, tähtsustab nii ettevõtlikkust kui ka toimetulekut, arendab kultuuri ja sporti ning arvestab erivajadustega inimestega. Pooldame eri elanikerühmi liitvat lähenemist ja seisame vastu lõhestamisele.

Asume koostööle tallinlaste huvides, keskendudes suurele ühisosale ja püüdes leida kompromisse teemadel, kus ilmnevad erimeelsused. Oleme ühiselt kokku leppinud alljärgnevas:

Tutvu koalitsioonilepingu täisteksiga!

 

 

 

Viimati muudetud: 08.11.2017