Eluruumide kohandamine meetmes „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“

Regionaalareng.jpg  TSTA uus logo.png

Eluruumide kohandamise taotlusvoor 2018

Alates 9. aprillist on erivajadusega Tallinna linna elanikel võimalik taotleda oma eluruumi kohandamist. Taotluste esitamise periood on 09.04.2018 - 08.05.2018. Kohanduste tegemise periood kestab kuni 31.12.2018. Eluruum kohandatakse 50-le erivajadusega Tallinna elanikule.
Isikul
on õigus saada sotsiaalkaitse ministri määruse alusel ühe eluruumi kohandamine ühel korral (k.a katseprojektis osalenud).

Taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik perioodil 09.04.2018 - 08.05.2018 esitada elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil sotsiaal@tallinnlv.ee, posti teel Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti aadressil Paldiski mnt 48a, 10614 Tallinn. Samuti võtab kohapeal taotlusi vastu ameti projektijuht esmaspäeviti kl 15.00 - 18.00, teisipäeviti kl 13.00 - 16.00 ning neljapäeviti kl 10.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.00.

Taotluse kohustuslikud andmed:

Taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;
Taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus;
Kohandatava eluruumi andmed: linnaosa, tänav, maja number, korteri number, kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
Eluruumi omanik või kõik kaasomanike või korteriühistu nõusolek kohandamise tegemise kohta;
Eluruumi kohandamise eesmärk  (liikuvuse seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;
Kohandamise liik (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC- ruumi kohandus, inva-WC-poti paigaldus, käsipuude paigaldus, muu);
Otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-postiga, lihtkirjaga või tähtkirjaga taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).

Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et:

kohandatav eluruum on tema tegelik elukoht;
on nõus tasuma omaosaluse;
lubab töödelda oma andmeid mahus, mis on vajalikud taotluse menetlemiseks;
on esitanud  tõesed andmed.

Koos taotlusega esitatakse:

1) koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist;
2) koopia esindaja isikut tõendavast dokumendist;
3) koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri);
4) eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
5) Sotsiaalkindlustusameti või Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse hinnang eluruumi kohandamiseks (olemasolu korral).

Eluruumi kohandamise taotlemise kohta saate küsida lisainfot Anna Zolinilt telefonil 640 4329 või e-posti aadressil anna.zolin@tallinnlv.ee.

Infoleht taotlejale (est)
Infoleht taotlejale (rus)

Eluruumi kohandamise taotlus digitaalne
Eluruumi kohandamise taotlus printimiseks

Lisad (digitaalsed):
Juriidilisest isikust eluruumi omaniku nõusolek
Korteriühistu nõusolek
Eluruumi omaniku või kaasomaniku nõusolek
Volikiri

Lisad (printimiseks):
Juriidilisest isikust eluruumi omaniku nõusolek
Korteriühistu nõusolek
Eluruumi omaniku või kaasomaniku nõusolek
Volikiri

Sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määrus nr 4

Viimati muudetud: 09.04.2018