Eluruumide kohandamine meetmes „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“

Regionaalareng.jpg  TSTA uus logo.png

Eluruumide kohandamise taotlusvoor 2019

Uus taotlusvoor kuulutatakse välja 2019. aasta I kvartalis. Eluruum kohandatakse 75-le puudega Tallinna elanikule.

Taotluse kohustuslikud andmed:

Taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;
Taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus;
Kohandatava eluruumi andmed: linnaosa, tänav, maja number, korteri number, kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
Eluruumi omanik või kõik kaasomanike või korteriühistu nõusolek kohandamise tegemise kohta;
Eluruumi kohandamise eesmärk  (liikuvuse seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;
Kohandamise liik (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC- ruumi kohandus, inva-WC-poti paigaldus, käsipuude paigaldus, muu);
Otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-postiga, lihtkirjaga või tähtkirjaga taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).

Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et:

kohandatav eluruum on tema tegelik elukoht;
on nõus tasuma omaosaluse;
lubab töödelda oma andmeid mahus, mis on vajalikud taotluse menetlemiseks;
on esitanud  tõesed andmed.

Koos taotlusega esitatakse:

1) koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist;
2) koopia esindaja isikut tõendavast dokumendist;
3) koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri);
4) eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
5) Sotsiaalkindlustusameti või Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse hinnang eluruumi kohandamiseks (olemasolu korral).

Eluruumi kohandamise taotlemise kohta saate küsida lisainfot Anna Zolinilt telefonil 640 4329 või e-posti aadressil anna.zolin@tallinnlv.ee.

Infoleht taotlejale (est)
Infoleht taotlejale (rus)

Taotluse ja lisade vormid on soovituslikud!

Eluruumi kohandamise taotlus digitaalne (NB! Nägemispuudega isikutele on osaliselt ligipääsetav, st isik võib vajada abi selle täitmisel.)
Eluruumi kohandamise taotlus printimiseks 

Lisad (digitaalsed):
Juriidilisest isikust eluruumi omaniku nõusolek
Korteriühistu nõusolek
Eluruumi omaniku või kaasomaniku nõusolek
Volikiri

Lisad (printimiseks):
Juriidilisest isikust eluruumi omaniku nõusolek
Korteriühistu nõusolek
Eluruumi omaniku või kaasomaniku nõusolek
Volikiri

Sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määrus nr 4
Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2018 määrus nr 10

Valminud kohandused 2018

Viimati muudetud: 21.11.2018