08.05.2013

Kõlvart: lasteaia- ja huvikooliõpetajad saavad palgatõusu

Tallinna linnaeelarvest palka saavate haridustöötajate palgad tõusevad alates 1. maist 2013 7% kuni 13% võrra.

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul väärtustab Tallinna Linnavalitsus kõikide linna pedagoogide tööd. „Kui jaanuaris tõusid kooliõpetajate palga alammäärad ning klassijuhataja tasu, siis nüüd kasvavad ka linnaeelarvest palka saavate pedagoogide, sh lasteaia-, huvikooli-, muusikakooliõpetajate ning haridusasutuste juhtide töötasud,“ ütles Kõlvart. „Samuti leidis linn võimaluse tõsta õpetajaabide palka.“

Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liidu esimees Evi Veesaare arvates astuti läbirääkimiste käigus oluline samm edasi. „Oleme õpetajate palgatõusu kaua vaaginud ning võrreldes läbirääkimiste algseisuga septembris saavutasime nüüd käegakatsutava kasu. Kui esialgu oli planeeritud 4-protsendiline palgatõus alates 1. septembrist, siis täna jõudsime kokkuleppele 7-protsendilises palgatõusus alates 1. maist,“ rääkis Veesaar. „Õpetajaabide palk, mis moodustab nüüd enam kui poole õpetajate palgast, tõuseb aga 13%.“

Vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on Tallinna lasteaedade ning huvi- ja muusikakoolide noorempedagoogide ja pedagoogide töötasu alammääraks 715 eurot, vanempedagoogidel 808 ning õpetaja-metoodikutel 922 eurot. Õpetajaabide palk on nüüd 380 eurot.

Tallinna Haridusameti hallatavate  asutuste töötajate  palgavahendite kasvuks on kokku planeeritud 2 356 877 €, sellest töötasuks 1 758 863 €.

Uudise rubriigid: