06.09.2011

Kõlvart: õpetajate palgad on riigi kätes

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart on sügavalt hämmeldunud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo eilsest sõnavõtust õpetajate meeleavaldusel, kus minister soovitas õpetajatel minna palka juurde küsima oma tööandjatelt ehk kohalikelt omavalitsustelt.

Kõlvart peab tänases Õhtulehes ilmunud artiklis „MIITING: „Tõprakari! Nemad sõidavad uhkete autodega, õpetaja ei saa kohvigi osta!““ tsiteeritud ministri juttu, kus ta soovitab õpetajaid minna palka juurde küsima oma tööandjatelt ehk kohalikelt omavalitsustelt, sest riik ei ole õpetajate tööandja ja valitsus ei saavat selles osas midagi teha – äärmiselt küüniliseks, vastutustundetuks ja võhiklikuks. „Kui minister ütleb meeleavaldajatele, et riik ei ole teie tööandja ning soovitab seepeale Tallinna õpetajatel minna linnavalitsuse akende alla ja Tartu õpetajatel Tartu raekotta, siis tekib küsimus – kelle huve ja kelle/ mille huvides ministrid seal  Toompeal üldse esindavad? Lihtsalt uskumatu, et endine ülikooli rektor ning praegu haridust- ja teadust kureeriv valitsuse minister võib olla nii võhik ja küüniline,“ tõdes Kõlvart. „Teatavasti on juba aastaid kooliõpetajate palgavahendid tulnud omavalitsustele riigieelarvest! Ministril ei tasuks segamini ajada kooliõpetajate ja lasteaiaõpetajate palku – neist viimased, tõsi, on katta kohalikel omavalitsustel.“

„Siinkohal soovitan ministril tutvuda põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahviga 76, mis sätestab õpetajate töötasu alammäära kehtestamise. Selle järgi lepivad õpetajate töötasu, sealhulgas klassijuhatamise tasu, alammäärades õpetajatele atesteerimisel antavate ametijärkude kaupa üleriigiliselt kokku Vabariigi Valitsuse, üleriigiliste kohaliku omavalitsuse üksuste liitude ja õpetajate registreeritud ühenduste volitatud esindajad ning need kehtestab Vabariigi Valitsus. Kui kokkulepet ei saavutata, siis otsustab alammäärade suuruse Vabariigi Valitsus,“ selgitas Kõlvart.

Ka meenutab abilinnapea, et Tallinn panustas oma õpetajate palkade tõstmiseks 2009. aastal ning sellest ajast alates on Tallinna õpetajad saanud vabariigis kehtivate pedagoogide alampalgamääradega võrreldes kõrgemat töötasu. „Lisaks on erinevalt enamikust teistest omavalitsustest pealinnas nii kooli- kui ka lasteaiaõpetajate palgamäärad võrdsed,“ kinnitas Kõlvart.

Tallinn jätkab ka sel aastal nii lasteaia- kui ka kooliõpetajaid tasustamist praegu kehtivate palkade alammäärade alusel: noorempedagoogidel vähemalt 633 eurot/ 9897 krooni (riigis 608,18 eurot/ 9516 krooni); pedagoogidel 670 eurot/ 10 480 krooni (riigis 644,04 eurot/10 077 krooni), vanempedagoogidel 766 eurot/ 11 978 krooni (riigis 736,07 eurot/ 11 517 krooni), pedagoog-metoodikutele 925 eurot/ 14 464 krooni (riigis 888,88 eurot/13 908 krooni).

 

 

Uudise rubriigid: