Tallinna info seoses eriolukorraga

Tallinn leevendab eriolukorra piiranguid järk-järgult kolmes etapis. 11. mail alustati piirangute leevendamist õuetegevustest, 18. mail lisandusid leevendused vahetult isikute vahelistele teenustele ja tegevustele ning 1. juunist taastab linn eakatele suunatud huvitegevused.

Tallinna eriolukorrast väljumise detailne kava 

Kool; Lasteaed; Huvitegevus, noorteinfo; Raamatukogu; Tervis; Tööhõive ja abi ettevõtjatele; Ühistransport; Muu elukorraldus; Olulised telefoninumbrid ja lingid 
       

Kool

 • Tallinna koolides jätkub distantsõpe õppeaasta lõpuni. Alates 18. maist võib iga kool otsustada, kas viia läbi kontakttunde (kas üks-ühele või maksimaalselt viie õpilasega), alates 25. maist võib läbi viia konsultatsioone kuni 10 õpilasega. Klassiruumi täituvus võib olla kuni 50%, jälgida tuleb 2+2 reeglit.
 • Tallinna gümnaasiumide vastuvõtueksamid viiakse valdavalt läbi veebi vahendusel.
 • Põhikooli 9. klassi lõpueksameid sel aastal ei toimu, koolidel on õigus otsustada, kas korraldada üleminekueksam või lubada õpilastel esitada loovtöö.

 • Abiturientidele on riigieksamitel osalemine vabatahtlik. Gümnaasiumides toimuvad riigieksamid järgmiselt: eesti keel (kirjalik) – 29. mail, eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juunil, eesti keel teise keelena (suuline) – 1.-3. juunil, matemaatika (kirjalik) – 5. juunil.

 • Kõigil Tallinna üldhariduskoolide, sh erakoolide õpilastel on võimalus kuni 3. juunini saada kord nädalas toidupakk nädala aja lõunasöökide valmistamiseks. Toidupaki soovist tuleb kindlasti eelnevalt teavitada oma kooli. Infot toidu kätte saamise kohta annavad koolid.
 • Koolistaadionid võis koolide otsusel avada 11. maist, kui kool suudab tagada ohutusnõuded (grupp maksimaalselt 10+1, distants 2 m)
 • Lõpuaktuste korraldamisel tuleb arvestada järgmiste piirangutega:
  • Juunis: siseruumide maksimaalne täituvus võib olla 50 protsenti, kuid mitte rohkem kui 50 inimest, välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest, jälgida tuleb 2+2 nõuet. Lõpuaktustel võivad osaleda ainult lõpetajad ja õpetajad. Erandiks on hariduslike erivajadustega laste koolid, kus laste juurde on lubatud ka vanemad.
  • Juulis: siseruumide täituvus kuni 50 protsenti, kuid mitte rohkem kui 500 inimest, välitingimustes kuni 1000 inimest, kehtib 2+2 nõue. Aktusel võivad lisaks lõpetajaile ja õpetajaile osaleda ka lapsevanemad. 

     
Lasteaed

 • Lasteaiad on avatud.
 • Lastevanemad on Tallinna munitsipaallasteaia kohatasust vabastatud 16. märtsist kuni 31. maini 2020.
 • Eralasteaia- ja lastehoiuteenust kasutavad pered saavad esitada taotluse toetuse saamiseks, toetust makstakse 31. maini 2020.
  • Eralasteaias käivate laste puhul tuleb toetuse saamiseks esitada Tallinna Haridusametile taotlus ja õppemaksu tasumist tõendavad dokumendid.
  • Lastehoiuteenuse puhul tuleb toetuse saamiseks esitada taotlus lapse elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalosakonnale.
 • Lasteaia lõpupeod
  • lõpupeol võib osaleda korraga üks rühm;  
  • siseruumi täituvus võib olla kuni 50%;
  • kui üritus toimub õues, tohivad seal osaleda ka vanemad;
  • arvestada tuleb piiranguga kuni 100 inimest ning reegliga 2+2.

    
Huvitegevus, noorteinfo

 • Tallinna munitsipaalhuvikoolides on teenuse saajad õppeaasta lõpuni õppetasu maksmisest vabastatud.
 • Noortekeskused saavad alates 18. maist korraldada välitegevusi kas üks-ühele või kuni kümne-liikmelistes gruppidele. Siseruumides on lubatud vaid üks ühele tegevused. Pakutavate võimaluste kohta loe Tallinna noorteinfo lehelt.
 • Linnalaagrid on vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele lubatud alates 12. juunist. Laagrite korraldamisel tuleb lähtuda kehtestatud nõuetest. 
     

Raamatukogu

Tallinna Keskraamatukogu taasavab järk-järgult põhiteenused. Alates 18. maist saab ettetellimisel raamatuid koju laenutada. Loe lisa 
  

Tervis

 • Tervisemure korral saab nõu perearstilt või perearsti nõuandeliinilt 1220, välismaalt helistades +372 634 6630. Hingamisraskuste või õhupuuduse korral helista 112.
 • Psühholoogiline kriisiabi:
  • Tallinna psühholoogilise kriisiabi nõustamistelefon 631 4300 on avatud iga päev kella 9.00- 19.00 kuni eriolukorra lõpuni. Nõustatakse nii eesti kui ka vene keeles. Loe lisa
  • Sotsiaalkindlstusameti ohvriabisüsteem pakub kõigile soovijatele psühhosotsiaalset kriisiabi (Lisainfo ja kontaktid)
 • Tallinna Vaimse Tervise Keskus alustas 11. maist rehabilitatsiooniteenuse erihoolekandeteenuste osutamist koha peal.
 • Haiguslehe avamiseks tuleb nüüd taas pöörduda perearsti poole.
 • Õppevideo "Kuidas kasutada kaitsemaski õigesti" 


    

Tööhõive ja abi ettevõtjatele

 • Kriisiabi info ettevõtjale (Tallinna Ettevõtlusameti rubriik, kus avaldatakse jooksvalt infot kriisiga toimetulekuks, sh tööõigusnõustamine nii ettevõtjatele kui palgatöötajatele ettevõtlusameti konsultandilt).
 • Töötukassa loodud keskkond ajutiste töökohtade vahendamiseks, et viia kokku abikäsi vajavad tööandjad ning tööotsijad, kelle võimalused põhitöökohal tööd teha on hetkel piiratud. 
 • Tööjõu jagamise platvorm Shareforceone viib koostöös Eesti Töötukassaga kokku ettevõtted, kelle töötajad on praegu jõude ning ettevõtted, kellel valitseb tööjõupuudus.
 • #Seljadkokku (Tallinna linna ja Delfi portaali loodud blogikeskkond töö ja abi vajajate ning pakkujate kokkuviimiseks)
            

Ühistransport

 • Tallinna ühistranspordis on sõit kõigile tasuta 31. maini, piletikontroll algab taas 1. juunist
 •  Aegna laevaliin avatakse 1. juunist.
    

Muu elukorraldus

 • Loomaaia välialad avati 19. maist, siseruumid avatakse 2. juunist.
 • Muuseumid ja botaanikaed avati külastajatele 19. maist.
 • Avalikud mängu- ja spordiväljakud, välirulapargid ning koerte jalutusväljakud on avatud 11. maist. 

Koroona hoiatussilt kohvikutele.JPG
Hoidkem distantsi ning jälgigem hügieenireegleid (prindi meeldetuletus mänguväljakulevälijõusaalikohvikusse)

 • 1. juunist on Tallinnas avatud viis avalikku randa: Harku, Kakumäe, Stroomi, Pirita ja Pikakari rand. Loe lisa
 • Matusetalitusi on 18. maist taas võimalik läbi viia Pärnamäe, Liiva, Siselinna, Rahumäe ja Metsakalmistu kabelites juhul, kui ärasaatjate ring piirdub kümne inimesega.
 • Sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes kehtib külastuskeeld.
 • Tallinna Jäätmekeskus soovitab korteriühistutel jäätmemahutite ületäitumise vältimiseks tellida lisatühjendus või lisakonteiner. Tellimused esitada ja prügiveo häretest teatada saab e-aadressil info@prugi.ee või telefonil 616 4000. Jäätmekeskuse kontoris (Paljassaare põik 5) teenindatakse kliente etteteatamisel (loe lisa). 
    

Olulised telefoninumbrid ja lingid

 • Riiklik kriisitelefon 1247 (käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks, koroonaviirusega seotud küsimused ja psühhaoloogiline esmaabi)
 • Tallinna Munitsipaalpolitseiameti abitelefon 14410 (info sellest, kuhu  linnaosades abi saamiseks pöörduda ja kuidas linna teenused toimivad)
 • Linnaosavalitsuste kontaktid (sotsiaalabi ja muud küsimused)  

  Koroonaviiruse valem.JPG

 Tallinna kommunikatsioonimeeskonna kontaktid

Algusesse

     

Viimati muudetud: 29.05.2020