17.06.2013

Läänemeremaade ajalooportaali seminar Tallinna Linnaarhiivis

Tallinna Linnaarhiivis peeti Euroopa Liidu projekti „Kultuurilised perspektiivid – Läänemeremaade kultuurilise identiteedi poole“ raames 14.06.–16.06 rahvusvaheline seminar, mille eesmärgiks on Läänemeremaade ajalooportaali, omalaadse virtuaalse ajalooraamatu arendamise pilootmooduli väljatöötamine.

Tallinnas kogunenud Academia Baltica (Sankelmark, Saksamaa) poolt juhitud töörühma eesmärk on edendada Läänemeremaade ühist ajalookultuuri. Läänemereruumi ühtsuse postuleerimise asemel pööratakse selles projektis tähelepanu perspektiivide paljususele, samuti püütakse ületada rahvuslikult piiratud arusaamist Läänemereruumi ajaloost. Lisaks ajalooportaali arendamisega seotud tehnilistele küsimustele vaadeldi seminari käigus konkreetselt Eesti juhtumit. Ettekannetega Eesti kultuurimälust, arhitektuurist ja monumentidest esinesid Marek Tamm, Mart Kalm ja Juhan Kreem. 

Tallinnas esitleti ka projekti värskelt valminud kodulehekülge, mis asub aadressil www.balticseahistory.info

Portaali arendusprojekt kestab 2012–2014 ja Tallinna Linnaarhiivi kõrval on selle põhitäitjad  Academia Baltica, Stettini ülikool ja Aue Fond (Helsingi). Projekti partnerite sekka kuuluvad mitmed Läänemereruumi valitsustevahelised ja valitsusvälised organisatsioonid. Projekti finantseerivad  Euroopa Liidu kultuuriprogramm ja Saksamaa Liitvabariigi kultuuri ja meedia liiduvolinik.

Lisainfo: Juhan.Kreem@tallinnlv.ee

Uudise rubriigid: