22.04.2014

Laste Vaimse Tervise Keskuse avakonverents

Neljapäeval, 24. aprillil toimub SA Tallinnas Lastehaigla juurde rajatava Laste Vaimse Tervise Keskuse avakonverents, mis toob kokku koostööpartnerid laste vaimse tervise valdkonnas üle Eesti. Tänu Norra ja Eesti riigi toetusele on kavas 2015. aasta sügiseks rajada uus keskuse hoone ja arendada olemasolevaid laste psühhiaatrilise abi statsionaarseid ning ambulatoorseid teenuseid.

Projekti eesmärkideks on lisaks uue hoone ehitusele ka koostöös sotsiaalhoolekande ja haridussüsteemiga patsiendi vajadustest lähtuva senisest paremini integreeritud teenuste süsteemi välja arendamine nii, et lapse ravi või rehabilitatsioon oleks järjepidev ja süsteemne ning abi vajavaid lapsi varem märgataks. Lisaks on fookuses personali koolitamine, laste väärkohtlemise diagnostilise süsteemi arendamisele kaasa aitamine, teadus –ja arendustöö ning tihedama koostöö loomine teiste regionaalsete vaimse tervise keskustega.

Konverentsile on kutsutud Norrast Oslo ülikooli haigla kliiniline psühholoog Jan Ivar Erno tutvustama Arena Flexible meetodit ja psühhiaatriaõde Anne Marte Feen andma ülevaadet sealsest vaimse tervise õendusest. Lisaks peavad ettekandeid kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut Saara Salo Soomest mentalisatsiooni teemal ning tunnustatud Tartu Ülikooli psühhofüsioloogia professor Jaanus Harro. Seoses Laste Vaimse Tervise Keskuse projekti tegevuste ja arengutega astuvad konverentsi teises pooles üles mitmed Tallinna Lastehaigla psühhiaatriakliiniku spetsialistid. Päeva modereerib psühhiaatriakliiniku juhataja ja Laste Vaimse Tervise Keskuse projektijuht dr Anne Kleinberg.

Laste Vaimse Tervise Keskuse projekt on rahastatud Norra toetuste kaudu 4,17 miljoni  euroga.