14.02.2013

Lasteaiad kinnitasid mänguväljakute valikud, algas hanke ettevalmistus

Tallinna Linnavalitsus jätkab programmi „Uus mänguväljak igale lasteaiale“ elluviimist – lasteaedade poolt kinnitatud valikute alusel algas riigihanke ettevalmistamine.

Käesoleval nädalal andsid kõik lasteaiad lõpliku kinnituse valitud mänguväljaku tüübile. Valiku tegemisse olid kaasatud nii lapsevanemad kui ka lasteaiapersonal, kes said oma eelistusest teada anda küsitlusele vastates. Vastas 11 505 inimest kokku 130 lasteaiast.

Linnapea Edgar Savisaare sõnul on linnavalitsuse eesmärgiks, et juba suvepuhkuselt naastes saaksid lapsed uutest atraktsioonidest rõõmu tunda. „Soovin isiklikult tänada kõiki kaaslinlasi, kes leidsid aega ja tahtmist oma häälega nii olulistes otsustes kaasa rääkida,“ ütles linnapea. „Teie abiga said tehtud laste jaoks parimad valikud.“

Valida sai kuue tüüplahenduse vahel: sõimeala, õuesõppeala, spordiala, seiklusrada, ronila või üksik õuemänguvahend.

  • Üksikute õuemänguvahendite valikute hulgas olid kiige, karussell, laev, lennuk, alpisein jne, kokku 14 nimetust.
  • Ronila koosneb kahestkatusega tornist ja nende ühendussillast, alpiseinast ja teistest ronimisvahenditest, suurest liumäest ja ronimisvõrgust ning selle turvaala mõõtmed on kuni 10 x 8 meetrit.
  • Õuesõppeala (paviljon koos õppelaudade ja toolidega) mõõtmetega 6 x 3 m on kolmest küljest seintega suletud. Seinad ja põrand on puidust, katus plastikust. Üks sisesein on osaliselt kujundatud tahvliks, kuhu saab kirjutada ja joonistada. Istekohti on seal kuni 25 lapsele.
  • Spordiala moodustavad ovaalne ministaadion (25 x 10 m, murukattega), jooksurada  ümber staadioni (pikkus ca 80 m, laius 2 m, kaetud spordikattega), kaks jalgpalliväravat (1 x 2 m) ning üks korvpallikonstruktsioon kolme korviga.
  • Seiklusrada võib olla paigaldatud kas looduslikku keskkonda või valmistootena. Seiklusraja moodustavad erinevad sillad, redelid ja platvormid, trossid, nöörid ning tasakaalupoom. Kogu seiklusraja pinnale ehitatakse ka turvaala.
  • Sõimeala (kuni 3-aastastele lastele) koosneb kattega liivakastist (2,5 x 2,5 m), kahe-kohaliselt rippkiigest ja liumäest koos turvaalaga, mängumajast (4 m2) ning puidust piirdeaiast selle ümber pikkusega kuni 70 m.

 

Eelistatuimaks osutusid üksikud õuemänguvahendid, mida soovib endale 41 lasteaeda. Üksikvahenditest enim sooviti rongi, laeva ja mängumaja.

Populaarsed olid ka ronilad, mille valis 32 lasteaeda, ning õuesõppe alad – 26 lasteaeda. Spordiala soovib 18, seiklusrada kaheksa (neist 3 loodus- ja 5 tehisrada) ning sõimeala viis lasteaeda.

124 lasteaeda saab täpselt selle atraktsiooni, mille poolt hääletati. Kuus lasteaeda otsustasid koostöös oma hoolekogudega oma õuealade iseärasuste tõttu teise või kolmanda eelistuse kasuks. Kuus lasteaeda tegi muudatuse ühe üksikmänguvahendi osas.

Tallinna Haridusamet alustas riigihangete ettevalmistamist mänguväljakute tarnijate leidmiseks. Mänguvahendid paigaldatakse suvekuudel ning uue õppeaasta alguses on need lastele avatud.

Mänguväljakute rajamiseks on linnaeelarvesse planeeritud üks miljon eurot.

 

Lisateave:

Juhan Tuppits
Haldusosakonna peaspetsialist
Tallinna Haridusamet
Tel 6404599
e-post: anti.sirkel@tallinnlv.ee

Uudise rubriigid: