Lastekaitsepäev Pääsupesas 2020

Et lastel oleks lasteaias veelgi vahvam, toimusid õuealal mitmesugused tegevused.