Talgud 2018

Tuhat tänu talgul osalemise eest, tulemused on rohkem kui silmaga mõõdetavad, aitäh!

Heategevus pole see, kui sa annad inimestele, mida sina tahad anda, vaid see,
kui sa annad neile seda, mida neil vaja on.
/Sir Terence David John/