07.02.2012

Linn annab Pikk tn 29a äriruumid Vene Muuseumi kasutusse

Tallinna linnavalitsus kavatseb homsel istungil esitada linnavolikogule otsuse eelnõu, millega antakse otsustuskorras SA-le Tallinna Vene Muuseum 15-aastaks tasuta kasutusse Pikk tn 29a äriruumid, eesmärgiga võimaldada sihtasutusel rekonstrueerida äriruumid ning rajada sinna kultuurikeskus ja muuseum.

Tallinna abilinnapea ja SA Tallinna Vene Muuseum nõukogu esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul soovib sihtasutus Pikk tn 29a asuvad äriruumid korrastada ja avada seal Eesti Vene kogukonna eluolu kajastava keskuse. „Uus ekspositsioon kavatsetakse avada veel tänavu sügisel,“ tõdes Kõlvart. „Muuseumi senised ruumid Kadriorus aadressil Koidula 23 on linnal kavas aga rekonstrueerida ja avada seal uus lasteaed, selle eskiisprojekti loodame valmis saada juba tänavu. Loodetavasti leevendab kavandatav 6-7 rühmaline lasteaed kesklinna, eeskätt aga just Kadrioru elanike muret oma laps kodulähedale lasteaeda panna, sest lähipiirkonnas on praegu vaid kaks väikest, kaherühmalist lasteaeda.“

Ühtlasi nentis abilinnapea, et Koidula 23 asuva hoone seisukord on ajaga, mil see oli Sergei Ivanovi juhitud mittetulundusühingu kasutuses, märkimisväärselt halvenenud.

Sihtasutuse uutes, I ja II korruse äriruumides, plaanitakse korraldada näituseid, püsiekspositsioone, hariduslikke programme. III ja katusekorruse äriruume kasutaks sihtasutus bürooruumidena ja museaalide hoidmiseks.

SA juhatuse liige Larissa Ušnitškova hinnangul on Pikk 29a eeliseks ruumide kompaktsus ning muuseumi jäämine peamiste logistiliste turismimarsruutide teele. „Uues kontseptsioonis, mille väljatöötamist alustasime, on rõhk mitte väljapanekute mastaapsusel vaid eelkõige innovatiivsusel, informatiivsusel ning kvaliteedil. Süstematiseeritud kogud võimaldavad vahetada väljapanekuid suhteliselt lühikese ajaga, mis loob külastajatele pidevalt muutuva kultuurivälja,“ selgitas Ušnitškova. „Vene muuseumi idee on näidata kultuuride sidusust ning seepärast ei piirdu me üksnes arhailiste ning ajalooliselt Eesti vene juurtega kultuuriruumist pärinevate eksponaatidega, vaid kavatseme tutvustada ka Venemaal loodud eesti kunsti ning Venemaa muuseumides asuvaid kultuuriaardeid.“

Pikk tn 29a äriruumid seisavad suuremas osas tühjana, mitmeid kordi on neid enampakkumise korras üritatud kasutusse anda, kuid tulutult. Kuna enne rekonstrueerimist ei ole võimalik hoonet kultuurikeskuse ja muuseumi tööks kasutada, siis tehakse ettepanek anda äriruumid tasuta sihtasutuse kasutusse. Äriruumid asuvad Tallinna vanalinna muinsuskaitse alal ning sellele kehtivad muinsuskaitseseadusest ja Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusest tulenevad kohustused ja kitsendused. Seepärast on ka rekonstrueerimistööd märkimisväärselt kulukamad.

Pikaajalist kasutuslepingut vajab SA Tallinna Vene Muuseum selleks, et taotleda Pikk tn 29a äriruumide rekonstrueerimiseks vahendeid Euroopa Liidu struktuurfondidest. Kasutaja tasub äriruumide eest kõik tasumisele kuuluvad kõrvalkulud, maksud ja koormised. Pärast kasutuslepingu lõppemist ei hüvita kasutusse andja kasutajale äriruumide parendamiseks tehtud kulutusi.

SA Tallinna Vene Muuseumi tegevuse eesmärk on uurida ja tutvustada Eesti vene kultuuri, luua tingimused kultuuriväärtuste taastamiseks, hoidmiseks, kogumiseks, uurimiseks ja säilitamiseks. Sihtasutus keskendub tegevuses Eestis elanud ja elava vene kogukonna 300-aastase ajaloo ning kultuuritraditsioonide uurimisele ja kajastamisele ning annab oma töömeetoditega võimaluse rikastada multikultuurset elukeskkonda Tallinnas.

 

 

Uudise rubriigid: