17.11.2009

Linnavalitsus taotleb Kopli liinide maid munitsipaalomandisse

Tallinna Linnavalitsus määrab munitsipaalomandisse taotletavatele Kopli liinide ala maatükkidele sihtotstarbe.

„Nende katastriüksuste linna omandisse taotlemine ja neile sihtotstarbe määramine on ala detailplaneeringu kohaselt välja arendamise üheks eelduseks,"  ütles abilinnapea Eha Võrk. „Nendele maatükkidele on plaanis rajada korterelamud ning äriruumidega korterelamud, ärihooned, rajatavat elamukvartalit teenindavad tänavad ja haljasalad."

Linnavalitsuse korralduse eelnõu ettevalmistamise üheks aluseks on Tallinna Linnavolikogu 5. veebruari 2009 otsus nr 21 „Kopli liinide ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas".

Kevadel läbi viidud kirjalik enampakkumine alale hoonestusõiguse seadmiseks nurjus. „Huvi piirkonna arendamise vastu on suur, kuid sinna kavandatud kinnisvaraarenduse maht on kinnisvaraturu hetkeseisu arvestades hirmutav," tõdes Võrk.

Võrgu sõnul on seatud eesmärgiks leida võimekas arendaja, kellega koos piirkond üheks Tallinna esinduslikumaks elamurajooniks ümber kujundada. Kehtestatud detailplaneeringu kohaselt on võimalik alale ehitada kuni viiekorruselisi korterelamuid kokku ca 277 korteriga ja 38 ühepereelamut.

Lisaks elamute ehitamisele ja taastamisele tuleb hoonestajal välja ehitada ehitiste teenindamiseks vajalikud tehnovõrgud, vihmaveekanalisatsioon ja tänavarajatised koos tänavavalgustusega ja liikluskorralduse süsteemidega ning üldkasutatava haljastus rajada.

Arendusprojekti kodulehekülg: www.tallinn.ee/kopliliinid