Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmine

Ettepaneku väärtusliku loodusobjekti (ala või üksikobjekti) kaitse alla võtmiseks võib teha igaüks. Kaitse alla võtmise ettepanek peab vastama looduskaitseseaduse § 8 lõikes 2 sätestatud tingimustele ning tuleb Tallinnas esitada Tallinna Keskkonnaametile. Ettepanek peab sisaldama loodusobjekti:

  1. kaitse alla võtmise põhjendust;
  2. kaitse alla võtmise eesmärki;
  3. pindala, kui see on asjakohane, ja objekti asukoha kirjeldust;
  4. kaitseks kavandatavate piirangute kirjeldust;
  5. kaitse alla võtmisega ja kaitse korraldamisega seotud kulutuste hinnangut.

Nõuetekohase ettepaneku alusel korraldab keskkonnaamet loodusobjekti kaitse alla võtmise põhjendatuse ja kavandatavate piirangute otstarbekuse ekspertiisi. Kui ekspertiisist nähtub, et loodusobjektil on kaitse alla võtmise eeldused, algatatakse kaitse alla võtmise menetlus.

Lisateave: Märt Holtsmann, tel 640 4568.

 

Viimati muudetud: 05.05.2011