Luulekonkurss "Eesti keele kaunis kõla"

26. märtsil toimus Lindakivi Kultuurikeskuses luulekonkurss "Eesti keele kaunis kõla" vene õppekeelega rühmadele. Meie lasteaeda esindasid Veronika Mohrjakova ja Kristiina Kitter.