Mittetulundustegevuse toetuste taotluste läbivaatamise komisjon

Esimees: Priit Pärtelpoeg Tallinna Linnavaraameti juhataja asetäitja
Aseesimees: Tõnis Mölder Pirita Linnaosa vanem
Liikmed: Tiit Mäger Tallinna Linnavaraameti õigusosakonna juhataja
  Irina Tihhomirova Tallinna Linnavaraameti elamumajanduse ja varahalduse
osakonna peaspetsialist
  Jaak Juske Tallinna Linnavolikogu liige
  Enno Tamm Tallinna Linnavolikogu liige
  Pille Arjakas

Tallinna Energiaagentuuri peaspetsialist

Sekretär: Mari Ermann Linnavaraameti elamumajanduse ja varahalduse osakonna
analüütik
Viimati muudetud: 07.03.2017