Mustamäe ajaleht

"Mustamäe Leht" on Mustamäe Linnaosa Valitsuse infoleht. Vastavalt eelarvelistele võimalustele ilmub ML 2012. aastal üheksa korda, täiendavate võimaluste avanemisel kuni üksteist korda, reeglina 1x kuus (v.a. juuli).

ML tiraaž on 32 000 eks, maht 12-16 lk (sh sisuline osa eesti ja vene keeles, reklaamid vastavalt tellimustele).

Ajaleht ilmub (otsepostitus Mustamäe kõikidesse postkastidesse 3 päeva jooksul) iga kuu vahemikus 15.-19.

Läbiviidud riigihangete põhjal trükk - AS Kroonpress, otsepostitus - Standard Post OÜ.

Toimetaja: Lea Arme, MLOV avalike suhete peaspetsialist, lea.arme@tallinnlv.ee tel 645 7521.

Reklaam: Annika Grauberg, MLOV jurist, annika.grauberg@tallinnlv.ee  tel 645 7527.

Kujundaja Maili Lepp, tõlkija Igor Gromov

2013. aasta

2012. aasta

2011. aasta

2010. aasta

2009. aasta

2008. aasta

Viimati muudetud: 24.11.2015