2019-01-10 Koljada

Suur-Pae Lasteaia lapsed koljadatasid ja tutvusid vene kultuurielu traditsioonidega.