NSBCore

NSB CoRe – Läänemere-Balti transpordikoridor kui regiooni ühendaja

Projekti partnerriigid on enamuses väikesed ja pidevas majanduslikus konkurentsis suuremate riikidega. Aina olulisem on Läänemere piirkonna piirideülene inimeste ja kaupade ligipääs paremale transpordile. Hetkel toimib enamus kaupade ja inimeste transpordist ühendvedudega maanteed ja merd mööda, rongiliiklus on jäänud tahaplaanile. Pudelikaelaks on kujunenud Tallinna, Riia ja Kaunase suund Varssavisse. Rail Baltica tulek lahendaks antud mure ning liidaks piirid ja veod omavahel paremini ühendatuks.

Projekt toetab Rail Baltica suurprojekti alast teavitust ärisektorile ja avalikkusele. Jätkatakse ka koostööd võtmeisikutega ümarlaudade ja koosolekute formaadis, millega alustati juba RBGC (Rail Baltica Growth Corridor) projekti raames.

Samuti on reisijate transportimisel ülioluline transpordivahendite omavaheline kombineerimine, et ei tekiks ajakadu. Selleks, et paremaid ühendusteid välja selgitada, viiakse läbi mitmeid uuringuid, mis on seotud nii linnaplaneerimise kui ka liikuvusega. Läbimõeldud ja analüüsitud linnaplaneerimine aitab lahendada pudelikaelu nii planeerimise kui ka füüsilise keskkonna loomise soodustamisega.

Projekti eesmärgid on:

- tugevdada koostööd logistikakeskustega, transpordikorraldajatega ning teavitada avalikkust Rail Baltica projektist ja selle kasust; 
- arendada koostööd Helsinki, Uusimaa ja naabervaldadega  linna- ja transpordi planeerimise osas seoses Rail Baltica koridori loomisega;
- leevendada Tallinna linna siseseid pudelikaelu, parandades  inimeste liikuvust eri transpordiliikide vahel (rong, lennuk, laev) ja töötades välja lahendused kaupade liikuvuse parendamiseks.

Projekti tulemused: töötatakse välja ühine Kesk-Läänemere regiooni kaupade ja reisijate transpordi visioon. Lisaks koostatakse ettepanekud valdkonna poliitikakujundajatele ning tuuakse välja nn pudelikaelad valdkonnas, mis puudutavad nii era- kui ärisektori koostööd (reisivedude pakkujad, kaugliinide transpordi ühendamine linnatranspordiga jt). Projekti käigus töötatakse välja arhitektuurne lahendus Tallinna Kesklinna ja Vanasadama piirkonna  ühendamiseks, paralleelselt trammiliini pikendamisega sadamasse.

Projekti partnerid:

Projekti viib ellu 16-liikmeline konsortsium, mille juhtpartner on Uusimaa Liit (Soome) ning liikmeteks on peale Tallinna veel Magazinovania Logistika Instituut – Poola, Berliini linn – Saksamaa, Riigi Regionaalne Arengu Agentuur – Läti, Helsingi linn – Soome, Riia Planeerimisregioon – Läti, Hamburgi Sadama Turunduse Assotsiatsioon – Saksamaa, Kaunase linn – Leedu, Mazowieckie Vojevoodkonna omavalitsus – Poola, Ostbranderburgi investeerimiskeskus – Saksamaa, Limowa Assotsiatsioon – Soome, Hämenlinna linn – Soome, Kaunase rajooni omavalitsus – Leedu, Podlaskie Vojevoodkonna Vanema Amet, Kvarkeni volikogu – Soome. Lisaks osaleb projektis 14-assotseerunud liiget.

Projekti kogueelarve on 3 505 000 eurot, millest Tallinna osa on 170 000 eurot. 85% kaetakse välistoetusest, s.t. Interreg Euroopa programmi toetusest ja 15% on Tallinna linna omafinantseering.

Tallinna Linnavolikogu 05.05.2016 otsus nr 73 projektis osalemise kohta.

Projekti veebileht - LINK

Projektimeeskond:
projektijuht: Liivar Luts, tel.640 4700, e-post: liivar.luts@tallinnlv.ee
projekti konsultant: Kalle Maandi, tel.640 4467, e-post: kalle.maandi@tallinnlv.ee
projekti jurist: Kristel Rätsep, tel. 640 4615, e-post: kristel.rätsep@tallinnlv.ee
projekti eelarvestaja: Viire Vatsfeldt, tel. 640 4579, e-post: viire.vatsfeldt@tallinnlv.ee

 

image_6399.jpg         EU flag RGB.jpg               NSB_CoRe_logo_rgb.jpg

 

Viimati muudetud: 25.01.2017