Nõu ja abi

Noortele suunatud abi- ja nõustamisteenused:

 • Nõustamisteenused
  Madala läve teenus uimastisõltlastele eesmärgiga motiveerida keskusesse pöördujaid ravi ja resotsialiseerimise protsessi alustamiseks. Profülaktiliste vahendite (süstlad, nõelad, desinfitseerimisvahendid, kondoomid, infomaterjalid) kättesaadavaks tegemine riskirühmadele.
 • Alaealiste rasedate ja emade nõustamine
  Teenus sisaldab kliendi esmast hindamist, grupitöid, individuaalset sotsiaaltööd kliendiga, võrgustikutööd ning meeskonna- ja administratiivtööd. Töö grupiga toimub MTÜ Caritas Eesti perekeskuses Erika 7a.
 • Tugiisikuteenus
  Riskiperede lastele vanuses 7-14 eluaastat tugiisikuteenuse pakkumine 12 kuu jooksul. Lapsed võetakse programmi hoolekandeosakondade lastekaitse spetsialistide soovitusel. Iga laps saab vabatahtliku täiskasvanud tugiisiku, kes on läbinud vastava koolituse ja osaleb igakuisel ülevaatusel, mis tagab kontrollitavuse tugiisikute ja laste tegevuse üle. Tugiisik kohtub lapsega 4 korda kuus a 3 tundi.
 • Psühholoogiline nõustamine
  Laste, noorte ja perede nõustamine ning erinevate psühhoteraapiate võimaldamine.Nõustatakse nii individuaalselt kui grupiviisiliselt. Eraldi nõustatakse ka vanemaid, teostatakse telefonitsi nõustamist. Viiakse läbi koolitusi ja konsultatsioone lastega töötavatele spetsialistidele. Üksikjuhtumeid lahendatakse koos superviisoriga. Teenust osutatakse nõustamiskeskuses kõikidel tööpäevadel kindlatel kellaaegadel eelregistreerimisega vastuvõtule. Teenust osutatakse nii eesti kui vene keeles.
 • Nõustamine telefoni ja interneti teel
  Laste nõustamise korraldamine telefoni ja interneti teel. Usaldustelefonil vastab tööpäeviti kell 10.00.-18.00. psühholoog (ainult lastele ja noorukitele). Helistada võib ka Skype internetitelefoni kaudu. Lisaks toimivad aadressil www.lapsemure.ee jututuba ning foorum, kus on võimalik jagada oma muret eakaaslaste ning psühholoogiga.Kõne hind usaldustelefonile vastavalt helistaja valitud paketile, Skype telefoni teel tasuta. Nõustamine interneti teel tasuta.
 • Noortekoduteenus
  Noortekoduteenust osutatakse vanemliku hoolitsuseta kasvanud 18-aastastele ja vanematele noortele. Teenuse eesmärk on ennetada noorte toimetulekuraskusi iseseisvas elus.

 

 

Viimati muudetud: 26.06.2015