Õppimine

1. Enne kooli

 

2. Kooliminek 

 • Info, mida lapse esmakordsel kooliminekul on kasulik teada:

- Korduvad küsimused
- Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
- Koolide kontaktid

 • "Ranitsatoetust" ehk esmakordselt kooli mineva lapse toetust makstakse lapsevanemale, eeskostjale või lapse hooldajale tingimusel, et vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik, elab toetuse taotlejaga ühel aadressil ja asub õppima Tallinna kooli. Taotlus tuleb esitada kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest. Täpsem info asub siin.

 

3. Kooliskäimine

 • eKool 
  Veebipõhine interaktiivne õppekeskkond, mis võimaldab lapsevanemal saada infot lapse õppetegevuse ja
  -tulemuste kohta

 • Koolikoht õpilasele
  Õppekoha tagamine 1.- 9. klassi õpilastele, õppekoha võimaldamine 10. - 12. klassi õpilastele munitsipaalkoolis

 • Koolikoht erivajadusega õpilasele
  Erivajadustega õpilastele õppimisvõimaluste loomine eriklassis või - koolis (kasvatusraskustega laste klassis, tasandusklassis, keha- või kõnepuuetega laste klassis, tasandusklassis, abi-, toimetuleku-, hooldus- või liitpuudega laste klassis)

 • Pikapäevarühmad
  Koolipoolne tugi ja järelevalve õppetööst vabal ajal, koduste õpiülesannete täitmine koolis. Pikapäevarühmad moodustatakse lastevanemate soovil

 • Koolibussi teenuse korraldamine
  Koolibussi teenuse osutamise korraldamine koos interneti kasutamisega

 • Koht õpilaskodus
  Ajutine elamise ja õppimise võimaldamine Lasnamäe Lastekeskuses

 • Õpilaste ja lapsevanemate nõustamine
  Nõustamine ja informatsiooni andmine õppimisvõimaluste ja -tingimuste osas ning ettepanekute ja kaebuste lahendamine.

 

Külasta ka Tallinna koolide kodulehte

Viimati muudetud: 09.01.2013